Direct boeken

Privacyverklaring

 

Gegevensbescherming

Dit privacy beleid geldt voor alle personen die gebruik maken van de diensten van Zillertal-reisen Oosterom GmbH Wij informeren u over de aard, omvang en doel van de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf.
Wij respecteren uw privacy en streven ernaar om strikt te voldoen aan de wettelijke eisen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Europese Verordening Nr 679/2016 (DSGVO) Act 2000, DSG 2018 en de Telecommunications Act 2003).

Privacyverklaring

Zillertal-reisen Oosterom GmbH gevestigd aan Unterberg 226, A-6278 Hainzenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zillertal-reisen Oosterom GmbH
Unterberg 226
6278 Hainzenberg
Zillertal, Tirol
0043 (0) 6648613547

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zillertal-reisen Oosterom GmbH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Relevante informatie omtrent de verhuur van ski materiaal, skilessen

Deze gegevens zijn nodig om uw reis te kunnen boeken, uitvoeren, factureren en / of uw opgegeven voorkeuren te kunnen verzorgen.

Het betreft hier klantgegevens, contactgegevens, reserveringsgegevens, betalingsgegevens die u tijdens het boeken verstrekt van uzelf als hoofdboeker of welke de hoofdboeker verstrekt namens de medereizigers inclusief de voorkeuren zoals wel/geen verzekering, ski les en ski huur welke verder in het reserveringsproces worden gevraagd.
De gegevens worden gebruikt om de reis te boeken, te reserveren, te factureren en aan je te bevestigen.

De bijbehorende reisbescheiden/reisovereenkomst en nuttige informatie voor aanvang van uw reis sturen we u per e-mail toe.
We gebruiken uw opgegeven reserveringsgegevens en voorkeuren ook om ervoor te zorgen dat de partijen die uw reis en voorkeuren verzorgen (bijv. voor vlucht, transfer naar hotel en verblijf op bestemming/hotel) deze dienstverlening kunnen uitvoeren.

Tijdens het boeken van een reis kan u bijzondere persoonsgegevens aan ons doorgeven zoals het aanmelden van medische bagage en opmerkingen over uw gezondheid.
Wij verwerken uw bijzondere persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden waartoe u deze gegevens hebt doorgegeven aan ons, uitdrukkelijk toestemming geeft voor deze verwerking hetzij omdat u de gegevens kennelijk openbaar hebt gemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zillertal-reisen Oosterom GmbH) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Reserveringsaanvraagformulier: bewaartermijn niet langer dan strikt nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.
 • Feedbackformulier: bewaartermijn niet langer dan strikt nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.
 • De door u verstrekte gegevens worden door ons 07 jaar opgeslagen. Dit heeft te maken met de bewaarplicht van onze administratie. (art. 52 Wet Rijksbelastingen)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website. De volgende handelingen zijn uitgevoerd om deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren:

 • Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld
 • Bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zillertal-reisen Oosterom GmbH heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zillertal-reisen Oosterom GmbH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zillertal-eisen Oosterom GmbH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In Oostenrijk is dit de autoriteit voor gegevensbescherming. (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wenen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies aanpassen

Wil je jouw cookie voorkeuren toch aanpassen? Klik dan op de knop hieronder.

Cookie Policy

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief