Alg. voorwaarden wandelingen


De gast wordt geadviseerd zich voor zijn individuele aanbieding te registreren via het online registratieformulier, dat volledig moet worden ingevuld met zijn contactgegevens. Vroege registratie maakt het voor ons gemakkelijker om de berggidsen toe te wijzen en de tocht samen te stellen, en garandeert op zijn beurt de gast een vrije plaats op de door hem gewenste datum.

Met het boeken en vastleggen van een afspraak worden deze algemene voorwaarden onderdeel van de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en Zillertal-reisen Oosterom GmbH. Reserveren kan mondeling of schriftelijk.

Betaling
Bij het boeken of vastleggen van een tour ontvangt de gast een factuur ter hoogte van de aanbetaling. Deze moet binnen 14 dagen door de gast worden overgedragen aan Zillertal-reisen Oosterom GmbH. Aan het begin van de tour wordt het saldo contant aan de betreffende gids betaald of vooraf op onze rekening gestort. De gast wordt vooraf door Zillertal-reisen Oosterom GmbH geïnformeerd of hij extra kosten moet maken (lifttickets, overnachtingen in hutten, reiskosten, enz.). In het geval van last-minute programmawijzigingen kunnen er op elk moment extra kosten worden gemaakt die niet vooraf kunnen worden berekend

Verzekering
Al onze gidsen hebben de hoogst mogelijke opleiding, of het nu gaat om een gediplomeerde bergskigids of om een wandelgids. Ze hebben ook een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering. Deelnemers en gasten zijn niet verzekerd door Zillertal-reisen Oosterom GmbH. We raden deelnemers aan om een particuliere ziektekosten- en/of ongevallenverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid
Zillertal-reisen Oosterom GmbH is niet aansprakelijk voor prestatieonderbrekingen veroorzaakt door weer en wind, sneeuwcondities, lawinegevaar, uitval van liften of soortgelijke invloeden buiten haar invloedssfeer. Evenzo wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het risico van letsel, dat altijd aanwezig is vanwege de aard van de programma's die onder het contract vallen. Elke gast aanvaardt dit risico bij het sluiten van het contract en stemt er onherroepelijk mee in om de instructies en specificaties van de reisleiders onvoorwaardelijk en nauwkeurig op te volgen.

Annulering door de gast
In geval van annulering van een geboekte tour door de gast zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

Tot 30 voor aanvang van de tour is annuleren kosteloos.
30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de tour - 50% van de aanbiedingsprijs
vanaf 14 dagen voor aanvang van de tour - 100% van de aanbiedingsprijs

Aanbetalingen tot 150 € kunnen te allen tijde worden ingehouden voor kantoorkosten, of respectievelijke huttenreserveringen, enz. 
Het is aan te raden om een annuleringsverzekering af te sluiten.

In geval van voortijdige beëindiging of onderbreking van de tour door de gast, kan er geen restitutie plaatsvinden.
In het geval van groepsreserveringen, als een of meer gasten zich terugtrekken, kan de prijs van de resterende gasten veranderen

Voorwaarden
Iedereen die fysiek fit is of aan de eisen voldoet, kan deelnemen aan de evenementen die worden aangeboden door Zillertal-reisen Oosterom GmbH. De leider is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van het evenement indien zij duidelijk/herkenbaar niet in staat zijn om aan de noodzakelijke eisen te voldoen. In dit geval zijn de voorwaarden van punt 5 - Annulering door de gast. Indien de gehele reis geannuleerd moet worden door toedoen van één of meerdere personen, kan er geen restitutie van de prijs worden gegeven aan de deelnemers van de groep.

Annulering door de organisator voor aanvang van het evenement
Als het aantal deelnemers te laag is of als er andere omstandigheden zijn (gevaarlijke weersomstandigheden, gevaar voor de veiligheid, officiële maatregelen of andere overmacht) waardoor het aanbod niet kan worden uitgevoerd, kan de organisator zich op korte termijn terugtrekken uit de overeenkomst. Als de klant niet in staat is om een van de alternatieve aanbiedingen die hem worden aangeboden om te boeken, worden de gedane betalingen (minus de reeds gebruikte diensten, kantoorkosten) uiteraard aan hem terugbetaald. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten.

Programmawijziging voor en tijdens het evenement
Onze aanbiedingen vinden plaats in alle weersomstandigheden. Wij behouden ons het recht voor om het programma te wijzigen om redenen van weer, lawinegevaar, ongunstige omstandigheden, veiligheid. Deelnemers gaan akkoord met deze omstandigheid door de Algemene Voorwaarden te accepteren. Extra kosten worden in rekening gebracht bij de deelnemer. In geval van wijzigingen in het programma als gevolg van een gebrek aan constitutie, concentratie en fitheid van de deelnemers, worden geen gereduceerde kosten terugbetaald. Tourbeschrijvingen en wandeltijden in onze aanbiedingen en op onze homepage zijn slechts een ruwe richtlijn en kunnen variëren afhankelijk van de conditie en het vermogen van de deelnemers. 

Minimum
Als er niet genoeg deelnemers zijn, hebben wij het recht om de aanbieding te annuleren of een ander alternatief aanbod voor de gast te creëren. Als de gast het alternatieve aanbod niet accepteert, worden de betaalde aanbetalingen uiteraard terugbetaald. Aanbetalingen tot €50 per persoon worden niet gerestitueerd. Indien de gast toch gebruik wenst te maken van het aanbod, kan de prijs wijzigen.

Aansprakelijkheid
Zillertal-reisen Oosterom GmbH is niet aansprakelijk voor prestatieonderbrekingen veroorzaakt door weer en wind, sneeuwcondities, lawinegevaar, uitval van kabelbanen of andere invloeden buiten haar invloed. Evenmin wordt enige aansprakelijkheid aanvaard voor het risico van letsel, dat door de aard van het sportprogramma en de tour altijd aanwezig is. 

Elke deelnemer aanvaardt dit risico bij het sluiten van de overeenkomst en verbindt zich er onherroepelijk toe de instructies en specificaties van de berggidsen/wandelgidsen/skileraren/fietsgidsen/vlieginstructeurs onvoorwaardelijk en exact op te volgen. De deelnemers houden er ook rekening mee dat zelfs met de meest strikte naleving van de instructies en specificaties en ondanks de meest zorgvuldige tourplanning, het risico op letsel nooit volledig kan worden uitgesloten.

Elke deelnemer aanvaardt dit risico bij het sluiten van de overeenkomst en verbindt zich er onherroepelijk toe de instructies en specificaties van de berggidsen/wandelgidsen/skileraren/fietsgidsen/vlieginstructeurs onvoorwaardelijk en exact op te volgen. De deelnemers houden er ook rekening mee dat zelfs met de meest strikte naleving van de instructies en specificaties en ondanks de meest zorgvuldige tourplanning, het risico op letsel nooit volledig kan worden uitgesloten.

Garantie
Bergbeklimmen is een buitenactiviteit en is daarom gekoppeld aan de onvoorspelbaarheid van de krachten van de natuur. Daarom kunnen we geen succes in de bergen garanderen. Alleen de berggids beslist over de haalbaarheid of annulering van een tocht of een evenement ten voordele van de deelnemers.

Uitrusting
Verlies of beschadiging van het gehuurde materiaal wordt in rekening gebracht door Zillertal-reisen Oosterom GmbH. Het materiaal, dat door ons gratis ter beschikking wordt gesteld, wordt door onze gidsen continu gecontroleerd op perfecte functionaliteit. Zillertal-reisen Oosterom GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen als gevolg van onherkenbare defecten in het materiaal.

Foto's 
Alle foto's die onze gidsen en fotografen tijdens de rondleidingen maken, kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. De beeldrechten behoren uitsluitend toe aan Zillertal-reisen Oosterom GmbH en de fotografen.

Organisator
Zillertal-reisen Oosterom GmbH
A-6278 Hainzenberg
Unterberg 226

Toepasselijk recht en jurisdictie
Het recht van de Republiek Oostenrijk is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Zillertal-reisen Oosterom GmbH en de deelnemers aan een geboekte tour. De exclusieve bevoegde rechtbank voor eventuele juridische geschillen is de rechtbank van Zell am Ziller.

Aanbiedingen en prijzen
Er wordt geen garantie gegeven voor alle aanbiedingen en prijzen die online of op flyers, posters, kranten, enz. worden weergegeven. Prijzen kunnen voortdurend veranderen en verschillen van jaar tot jaar.