Direct boeken

Coronavirus

Klik hieronder voor meer informatie over onze algemene voorwaarden en de maatregelen omtrent het coronavirus.

Meer informatie

Annuleren

Algemene voorwaarden als touroperator Zillertal-Reisen Oosterom GmbH

GELDIG VOOR VERTREK VAN 01/01/2020

Algemene voorwaarden voor touroperators van pakketreizen in de zin van de pakketreiswet alsmede aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Reikwijdte en definities

1.1. Een reisorganisator is een ondernemer die rechtstreeks of via een andere ondernemer of samen met een andere ondernemer vakantiepakketten samenstelt (in de zin van artikel 2, lid 2, PRG) en deze contractueel aanvaardt of aanbiedt (zie artikel 2, lid 7, PRG). De touroperator verricht haar diensten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Pakketreiswet (PRG), en de Pakketreisverordening (PRV) met de zorg van een verstandige ondernemer.

Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon met ondernemersstatus volgens § 1 KSchG (zie § 2 Abs 9 PRG).

Hieronder bedoelen touroperators het bedrijf Zillertal-Reisen Oosterom GmbH.

1.2. De algemene voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen als ze zijn verzonden - voordat de reiziger door een contract is gebonden - of de reiziger de inhoud ervan heeft kunnen inzien. Ze vormen een aanvulling op de met de reiziger gesloten pakketreisovereenkomst. Indien de reiziger voor derden boekt (medereizigers), bevestigt hij dat hij door deze derden is gemachtigd om een ​​offerte voor hen te verkrijgen, de algemene voorwaarden voor hen overeen te komen en voor hen een pakketreisovereenkomst te sluiten. De reiziger die voor zichzelf of voor een derde een boeking maakt, wordt dus beschouwd als de klant en neemt, analoog aan artikel 7, lid 2, PRG, de verplichtingen die voortvloeien uit het contract met de touroperator (betalingen, terugtrekking uit de Contract etc.).

1.3. Een reiziger is eenieder die voornemens is een overeenkomst te sluiten onder voorbehoud van de bepalingen van de pakketreiswet (bv. Pakketreisovereenkomst) of die op basis van een dergelijke overeenkomst gerechtigd is om reisdiensten te gebruiken.

1.4. De catalogus en de homepage van de touroperator zijn louter reclamemateriaal. De daarin aangeboden pakketreizen en andere diensten zijn geen aanbiedingen (zie 2.2.).

1.5. Een pakketreiscontract is het contract dat wordt gesloten tussen de touroperator en de reiziger voor een pakketreis.

1.6. Onder de reisprijs wordt verstaan ​​het door de reiziger in het pakketreiscontract te betalen bedrag.

1.7. Een persoon met beperkte mobiliteit is analoog aan Art 2 lit een VO 1107/2006 (rechten van gehandicapte luchtreizigers en luchtreizigers met beperkte mobiliteit) een persoon met een fysieke handicap (sensorisch of motorisch, permanent of tijdelijk) die onderdelen van de pakketreis claimt (bijv. gebruik van een vervoermiddel, accommodatie) en een aanpassing van de diensten die moeten worden afgestemd op de speciale behoeften van deze persoon.

1.8. Onvermijdelijke en uitzonderlijke of onvoorspelbare omstandigheden zijn incidenten / gebeurtenissen / omstandigheden buiten de sfeer / controle van de persoon die ze aanroept en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, zelfs als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen (bijv. Oorlogsdaden, ernstige aantasting van de Beveiliging zoals terrorisme, uitbraken van ernstige ziekten, natuurrampen, weersomstandigheden die een veilige reis verhinderen, enz.) (Zie § 2 lid 12 PRG).

1.9. De pakketreiswet en de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op pakketreisovereenkomsten die worden gesloten op basis van een algemene overeenkomst over de organisatie van zakenreizen (bv. Raamovereenkomst) tussen twee ondernemers.

 1. Taken van de touroperator

2.1. Op basis van de door de reiziger verstrekte informatie maakt de touroperator reissuggesties voor de reiziger. Deze zijn niet bindend en dus nog geen aanbiedingen in de zin van § 4 PRG. Als er op basis van de door de reiziger verstrekte informatie geen reissuggesties kunnen worden gegeven (geen varianten, geen diensten, etc.), zal de touroperator de reiziger hiervan op de hoogte stellen.

De reissuggesties zijn gebaseerd op de door de reiziger verstrekte informatie, daarom kunnen onjuiste en / of onvolledige door de reiziger verstrekte informatie - bij gebrek aan informatie van de reiziger - de basis voor de reissuggesties vormen. Bij het maken van reissuggesties kunnen bijvoorbeeld (zonder aanspraak te maken op volledigheid), het bedrag van de prijs, specialistische vaardigheden van de dienstverlener, kortingen, het beste prijsprincipe en andere hooguit als parameters worden gebruikt.

2.2. Indien de reiziger een specifiek belang heeft bij een van de door de reisorganisator ingediende reisvoorstellen, zal de reisorganisator een reisaanbod opstellen op basis van het reisvoorstel in overeenstemming met de vereisten van § 4 PRG, voor zover deze relevant zijn voor de reis. Het reisaanbod van de reisorganisator bindt de reisorganisator. Wijzigingen in de precontractuele informatie in het reisaanbod als gevolg van prijs- of dienstwijzigingen zijn mogelijk, mits de touroperator dit in het reisaanbod heeft gereserveerd, informeert hij de reiziger duidelijk, begrijpelijk en duidelijk over de wijzigingen voordat het pakketreiscontract wordt gesloten en de wijzigingen in overeenstemming tussen reizigers en Touroperators worden gemaakt (zie § 5 lid 1 PRG). Een overeenkomst tussen de reisorganisator en de reiziger komt tot stand wanneer het reisaanbod door de reiziger wordt geaccepteerd (= contractverklaring door de reiziger) en schriftelijk door de reisorganisator wordt bevestigd.

2.3. De touroperator adviseert en informeert de reiziger op basis van de door de reiziger aan de touroperator verstrekte informatie. De touroperator verzorgt de door de reiziger gevraagde pakketreis, rekening houdend met de gebruikelijke nationale omstandigheden van het respectievelijke land van bestemming / bestemming, en rekening houdend met eventuele speciale kenmerken van de pakketreis (bijv.

Expeditiereizen) naar ons beste weten Er is geen verplichting om informatie te verstrekken over algemeen bekende omstandigheden (bijv. Topografie, klimaat, flora en fauna van de door de reiziger gewenste bestemming, enz.), Tenzij er, afhankelijk van het type pakketreis, geen omstandigheden zijn waarvoor een aparte reis nodig zou zijn Verduidelijking is vereist of tenzij verduidelijking van de omstandigheden noodzakelijk is voor de levering en exploitatie of uitvoering van de diensten overeen te komen. In principe moet er rekening mee worden gehouden dat de reiziger bewust kiest voor een andere omgeving en dat de norm, de uitrusting, het eten (vooral kruiden) en hygiëne zijn gebaseerd op de respectieve regionale normen / criteria die gebruikelijk zijn voor het land / de bestemming van bestemming.

2.4. De touroperator informeert de reiziger volgens § 4 PRG, voordat hij door een contract aan een pakketreiscontract gebonden is:

2.4.1. Het bestaan ​​van een pakketreis met behulp van een standaardinformatieblad in overeenstemming met artikel 4, lid 1, PRG.

2.4.2. Over de informatie vermeld in § 4, lid 1 PRG, op voorwaarde dat dit relevant is voor de af te spreken pakketreis en noodzakelijk is voor de uitvoering en dienstverlening (bijv. Voor een pure strandvakantie, is geen informatie over bezoeken zoals studiereizen etc. vereist, tenzij dit deel uitmaakt van de overeengekomen diensten zijn).

2.4.3. Of de af te spreken pakketreis over het algemeen geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit (zie 1.6.), Mits deze informatie relevant is voor de betreffende pakketreis (artikel 4 (1) 1 uur PRG).

2.4.4. Over algemene paspoort- en visumvereisten van het land van bestemming, inclusief de geschatte termijnen voor het verkrijgen van visa en voor het afhandelen van gezondheidsgerelateerde formaliteiten (artikel 4, lid 1, 6 van de PRG), op voorwaarde dat deze informatie relevant is voor de betreffende pakketreis. Op verzoek zal de touroperator informatie verstrekken over deviezen- en douanevoorschriften. Daarnaast kunt u algemene informatie over paspoort- en visumvereisten, gezondheidsgerelateerde formaliteiten en deviezen- en douanevoorschriften voor reizigers met de Oostenrijkse nationaliteit selecteren door het gewenste land van bestemming te selecteren op www.bmeia.gv.at/reise-sitzhalt/reiseinformation/laender/ - of door EU-burgers van hun respectieve representatieve autoriteiten. Zoals bekend, wordt aangenomen dat een geldig paspoort (bijv. Niet verlopen, niet gemeld als gestolen of verloren, etc.) over het algemeen vereist is voor reizen naar het buitenland, waarvan de geldigheid de verantwoordelijkheid van de reiziger is. De reiziger is verantwoordelijk voor de naleving van de hem meegedeelde gezondheidsformaliteiten. De reiziger is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een noodzakelijk visum, tenzij de touroperator of reisagent ermee heeft ingestemd om voor een dergelijk visum te zorgen.

2.5. De touroperator informeert de reiziger overeenkomstig artikel 11 VO 2111/05 over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, op voorwaarde dat dit al bekend is bij het sluiten van de overeenkomst. Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij nog niet is vastgesteld bij het sluiten van het contract, informeert de touroperator de reiziger over de luchtvaartmaatschappij die de vlucht waarschijnlijk zal uitvoeren. Zodra de uitvoerende luchtvaartmaatschappij bekend is of als er na de boeking een wijziging plaatsvindt, wordt de reiziger zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

2.6. Speciale verzoeken van de reiziger in de zin van verzoeken van klanten (bijv. Uitzicht op zee) zijn over het algemeen niet bindend en leiden niet tot een juridische claim, zolang deze verzoeken niet zijn bevestigd door de touroperator in overeenstemming met een bepaling van de reiziger in overeenstemming met § 6, lid 2, nr. 1, PRG. Als bevestiging wordt gegeven, is er een bindende prestatiebelofte.

Het accepteren van verzoeken van klanten door de touroperator is slechts een verbintenis om deze te gebruiken, door te sturen naar de specifieke dienstverlener of om hun vervulling te verduidelijken en is geen juridisch bindende belofte tenzij deze door de touroperator is bevestigd.

2.7. Als de reiziger niet rechtstreeks bij de touroperator boekt (bijvoorbeeld door een bezoek aan het filiaal, vragen per telefoon of e-mail enz.), Maar via een reisagent, zijn de bepalingen van punt 2 van deze algemene voorwaarden op hen van toepassing.

 1. Autorisaties van het reisbureau en ter plaatse geboekte diensten

3.1. Reisagenten zijn door de reisorganisator niet geautoriseerd om andere afspraken te maken, informatie te verstrekken of verzekeringen te geven die de overeengekomen inhoud van de pakketreisovereenkomst wijzigen, verder gaan dan de contractueel overeengekomen diensten van de reisorganisator of in tegenspraak zijn met het reisaanbod. Reiscatalogi en internettenders die niet door de reisorganisator zijn uitgegeven, zijn niet bindend voor de reisorganisator en zijn prestatieverplichting, tenzij deze het onderwerp zijn geworden van het reisaanbod of de inhoud van de verplichting van de reisorganisator om uit te voeren door uitdrukkelijke overeenstemming tussen de reisorganisator en de reiziger.

3.2. Diensten ter plaatse bij derden die afwijken van de touroperator of niet toerekenbaar zijn aan de touroperator zijn niet bindend voor de touroperator en diens plicht tot uitvoeren en worden niet meegeteld tenzij de diensten uitdrukkelijk zijn bevestigd / geautoriseerd door de touroperator (zie ook 20 juni).

 1. De reiziger is verplicht informatie te verstrekken en mee te werken

4.1. De reiziger heeft de touroperator - indien nodig met de hulp van een reisbureau, indien geboekt via één - alle noodzakelijke en relevante persoonlijke informatie (bijv. Geboortedatum, nationaliteit etc.) en relevante informatie (bijv. Geplande import / inname van medicatie, prothesen, dieren) voor de pakketreis etc.) tijdig, volledig en naar waarheid. De reiziger heeft de reisorganisator over alle omstandigheden van zijn of haar medereizigers (bijv. Allergieën, voedselintolerantie, geen reiservaring etc.) en over zijn of de speciale behoeften van zijn medereizigers, in het bijzonder over de bestaande beperkte mobiliteit of gezondheidsstatus en anderen Beperkingen, die relevant kunnen zijn voor het maken van reisaanbiedingen of voor de uitvoering of uitvoering van een pakketreis met de af te spreken diensten (bijv. Voor wandeltochten etc.), indien nodig met volledig gekwalificeerd bewijs (bijv. Medisch certificaat), te melden.

4.2. De reiziger wordt geadviseerd als er beperkte mobiliteit is of andere beperkingen of speciale behoeften zoals gedefinieerd in punt 4.1. (bijv. vereiste van speciale medicatie, regelmatige medische behandelingen enz.), die geschikt lijken om de reisarrangementen te belemmeren, informeer voor het boeken met een arts of de benodigde reisvaardigheid is gegeven.

4.3. Als er een beperking is in de mobiliteit van de reiziger alleen in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en het begin van de pakketreis, of zijn er andere beperkingen in de zin van 4.1. De reiziger moet de reisorganisator onmiddellijk op de hoogte brengen - waarbij het schriftelijke formulier wordt aanbevolen om redenen van bewijs - zodat de reisorganisator kan beslissen of de reiziger kan blijven deelnemen aan de pakketreis zonder zichzelf of zijn medereizigers in gevaar te brengen, of dat hij de reiziger uitsluit en zich terugtrekt uit het contract is gerechtvaardigd. Indien de reiziger zijn informatieplicht niet volledig nakomt en de reisorganisator zich terugtrekt uit het contract, heeft de reisorganisator recht op een vergoeding volgens de forfaitaire vergoeding.

4.4. De reiziger die voor zichzelf of een derde partij (medereizigers) een boeking maakt, wordt beschouwd als de klant en neemt, analoog aan § 7 (2) PRG, de verplichtingen die voortvloeien uit het contract met de touroperator (bijv. Betaling van de Vergoeding; alleen de klant heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract, enz.) (Zie 1.2.).

4.5. De reiziger is verplicht om alle contractuele documenten die door de touroperator zijn verzonden (bijv. Pakketreiscontract, boekingsbevestiging, vouchers, vouchers) te controleren op feitelijke juistheid van hun gegevens / gegevens en op eventuele afwijkingen (typefouten; bijv. Naam, geboortedatum) evenals onvolledigheid en in geval van onnauwkeurigheden / Afwijkingen / onvolledigheden moeten onmiddellijk ter correctie aan de touroperator worden gemeld - de schriftelijke vorm wordt om redenen van bewijs aanbevolen. Eventuele extra inspanningen die hieruit kunnen voortvloeien, indien deze extra inspanning is gebaseerd op door de reiziger verstrekte onjuiste of onjuiste informatie, zijn voor rekening van de reiziger, met een vergoeding van € 25, - per persoon. bedragen, plus eventuele kosten die door serviceproviders in rekening worden gebracht.

4.6. In het geval dat het contractueel overeengekomen retourtransport van de reiziger door onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden onmogelijk is, draagt ​​de reisorganisator de kosten voor de benodigde accommodatie voor maximaal drie nachten. Dit geldt niet voor reizigers met beperkte mobiliteit (overeenkomstig artikel 2, letter a, van Verordening (EG) nr. 1107/2006 betreffende de rechten van gehandicapte luchtreizigers en luchtreizigers met beperkte mobiliteit) en hun medereizigers, voor zwangere reizigers, voor niet-begeleide minderjarige reizigers en voor Reizigers die speciale medische zorg nodig hebben, op voorwaarde dat de genoemde personen de touroperator op de hoogte stellen van hun speciale behoeften, die niet bestonden op het moment van boeken of niet bekend hoefden te zijn, 48 uur voor aanvang van de reis (zie 4.3.).

4.7. Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de PRG moet de reiziger elke contractbreuk van de overeengekomen reisdiensten onmiddellijk en volledig melden, met inbegrip van een specifieke beschrijving van de contractbreuk / het gebrek, zodat de touroperator de contractbreuk kan uitvoeren - als dit afhankelijk is van Een individueel geval is mogelijk of haalbaar - rekening houdend met de respectievelijke omstandigheden (bijv. Tijdsverschil, onmogelijkheid om contact op te nemen met een expeditie, beschikbaarheid van een alternatief of een ruil- / verbeteringsoptie, enz.) En, indien nodig

bijbehorende inspanning (bijv. het schoonmaken van vervangende kamers, het vinden van een vervangend hotel, enz.) ter plaatse. Als de reiziger via een reisbureau boekt en er een non-conformiteit optreedt tijdens de kantooruren van het reisbureau, moet de reiziger de non-conformiteit melden bij het reisbureau. De reiziger wordt geadviseerd om het schriftelijke formulier te gebruiken, vooral om redenen van bewijs. Buiten de normale kantooruren moet de reiziger elke afwijking melden aan de vertegenwoordiger van de touroperator ter plaatse, of, indien deze niet beschikbaar is en / of niet contractueel verschuldigd is, rechtstreeks aan de touroperator via de contactoptie in de reisdocumenten. Indien een contractbreuk niet wordt gemeld, indien herstelmaatregelen ter plaatse mogelijk waren en een melding ook redelijk zou zijn geweest, heeft dit gevolgen voor eventuele garantieclaims van de reiziger. Het niet melden kan ook worden beschouwd als bijdragende nalatigheid (§ 1304 ABGB) in overeenstemming met § 12, paragraaf. Een melding van contractbreuk leidt niet tot een belofte van prestatie door de touroperator.

4.8. De reiziger is verplicht de in het kader van de pakketreisovereenkomst overeengekomen reisprijs volledig en tijdig te voldoen overeenkomstig de betalingsvoorwaarden. In het geval van te late of onvolledige aanbetaling of eindbetaling, behoudt de touroperator zich het recht voor om, na het stellen van een respijtperiode, het contract op te zeggen en eventuele aanvullende vergoedingen aan te pakken, ongeacht de forfaitaire vergoeding.

4.9. In het geval van de bevestiging en ontvangst van betalingen uit schadeclaims of prijsverlagingen in de zin van artikel 12, lid 5, PRG (bijv. Compensatiebetaling in overeenstemming met art. 7 passagiersrechtenverordening) of in het geval van andere betalingen en diensten van dienstverleners of derden, Vorderingen tot schadevergoeding of prijsverlagingen van de reiziger tegen de touroperator moeten worden verrekend (bijv. Betalingen van het hotel), de reisagent of touroperator moet hiervan volledig en naar waarheid worden geïnformeerd.

4.10. In geval van contractbreuk heeft de reiziger over het algemeen de plicht om de schade te beperken (artikel 1304 ABGB).

 1. Verzekering

5.1. Wanneer u op vakantie reist, moet u er rekening mee houden dat u geen waardevolle voorwerpen, belangrijke documenten enz. Mee mag nemen. Voor belangrijke documenten wordt het maken en gebruiken van kopieën - voor zover het gebruik is toegestaan ​​- aanbevolen. De diefstal van kostbaarheden kan niet worden uitgesloten en wordt in het algemeen gedragen door de reiziger zelf als een besef van het algemene levensrisico.

5.2. Het wordt aanbevolen om een ​​verzekering af te sluiten (annuleringsverzekering, reisonderbrekingsverzekering, bagageverzekering, reisaansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering, bescherming tegen vertraging, persoonlijke bescherming enz.), Die voldoende dekking garandeert vanaf de datum van het pakketreiscontract tot het einde van de pakketreis.

 1. Boeking / sluiting van contract / aanbetaling / laatste betaling

6.1. Het pakketreiscontract wordt gesloten tussen de reiziger en de touroperator als er overeenstemming is over de essentiële onderdelen van het contract (prijs, service en datum) en de reiziger het aanbod van de touroperator accepteert. Dit resulteert in rechten en plichten voor de touroperator en voor de reiziger.

Aanbetaling 20% te voldaan binnen 3 weken na gedane reservering (vanaf 6 weken voor aankomst)
Resterende betaling 80% uiterlijk 6 weken voor aankomst te voldoen.

Bij een afzonderlijke accommodatie reservering via verschillende boeking platformen (zoals o.a. Booking.com, Fewo.Direkt, Home-Away) zijn andere reservering- en annulering voorwaarden bindend.
Deze voorwaarden kunt u bij uw reservering van de accommodatie op de platformen terug lezen.

6.2. Als een contract binnen 42 dagen voor aankomst wordt gesloten, is de volledige reissom verschuldigd na ontvangst van de reserveringsbevestiging.

6.3. Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen conform 6.1, 6.2. of 6.3. behoud de touroperator zich het recht voor om, na het geven van een waarschuwing met een deadline, het contract op te zeggen en een vergoeding te eisen in overeenstemming met de forfaitaire vergoeding.

Voordat u het reiscontract afsluit, ontvangt u van de organisator informatie wanneer het volledige reisbedrag moet worden betaald. De organisator kan een aanbetaling aanvragen. Voor of na ondertekening van het reiscontract maakt hij het bedrag van de aanbetaling bekend. Indien u op het door de organisator aangegeven tijdstip niet aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan, bent u van rechtswege in verzuim.
‘Als u in gebreke bent, wordt u gevraagd door de organisator of iemand namens hem te betalen en heeft u 14 dagen om aan uw verplichtingen te voldoen. U wordt erop gewezen dat vanaf deze datum de overeenkomst als geannuleerd wordt beschouwd als u niet betaalt.
De organisator verrekend de reeds betaalde bedragen met de annuleringskosten. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen valt, moet u het volledige reisbedrag ten minste 24 uur voor de vertrekdatum betalen.
Heeft u niet op tijd betaald, dan bent u vanaf de verzuimdatum wettelijke rente verschuldigd. Na een aanmaning betaalt u ook de buitengerechtelijke incassokosten.

De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% met een reissom tot 2500 €; 10% over de volgende 2500 €; 5% op de volgende 5000 € en 1% op het eigen risico met een minimum van 40 €. In uw voordeel kan de touroperator afwijken van de hierboven genoemde bedragen en percentages.

 1. Mensen met beperkte mobiliteit

7.1. Of een pakketreis specifiek geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit hangt af van het type en de omvang van de beperkte mobiliteit, het karakter van de pakketreis (bijv. Avontuurlijke reis, studiereis, citytrip etc.), het land van bestemming / bestemming, het vervoermiddel (bijv. Bus, vliegtuig, schip etc.), evenals de accommodatie (bijv. Hotel, berghut, tent etc.). Mensen met beperkte mobiliteit moeten daarom aan de touroperator vragen of de gewenste pakketreis in het specifieke geval voor hen geschikt is. De geschiktheid van een pakketreis in het specifieke geval voor mensen met beperkte mobiliteit betekent niet dat alle diensten die zijn opgenomen in het pakketreiscontract onbeperkt kunnen worden gebruikt door de persoon met beperkte mobiliteit (dus kan

b.v. een hotelcomplex heeft geschikte kamers en andere ruimtes voor mensen met beperkte mobiliteit. Dit betekent echter niet dat de hele voorziening (bijv. Gebruik van het zwembad etc.) geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit).

7.2. De touroperator kan de boeking van een pakketreis door een persoon met beperkte mobiliteit weigeren, op voorwaarde dat de touroperator en / of een van de plaatsvervangende agenten (bijv. Hotel, luchtvaartmaatschappij enz.) Na zorgvuldige beoordeling van de specifieke eisen en behoeften van de reiziger tot de conclusie komen dat de reiziger niet veilig en volgens de veiligheidsvoorschriften vervoerd / ondergebracht kunnen worden of tot de conclusie komen dat de specifieke pakketreis niet geschikt is voor de reiziger.

7.3. De touroperator en / of een van de plaatsvervangende agenten (bijv. Luchtvaartmaatschappij, hotel enz.) Behoudt zich het recht voor om het vervoer / verblijf van een reiziger te weigeren die de touroperator niet heeft verstrekt in overeenstemming met 4.1. en / of 4.3. de AGB adequaat te informeren over haar beperkte mobiliteit en / of speciale behoeften om de touroperator en / of de plaatsvervangende agent in staat te stellen de mogelijkheid van veilig en organisatorisch uitvoerbaar vervoer / accommodatie te beoordelen.

7.4. De reisorganisator behoudt zich het recht voor aan reizigers die naar het oordeel van de reisorganisator en / of een van de plaatsvervangende reisagenten (bijv. Luchtvaartmaatschappij, hotel, etc.) niet geschikt zijn om te reizen of vanwege het verloop van de reis, de reisbestemming etc. of niet geschikt zijn voor de pakketreis. Tijdens de pakketreis vormt u een risico voor uzelf of anderen om om veiligheidsredenen te weigeren deel te nemen aan de pakketreis.

 1. Pakketreiscontract

8.1. Bij het sluiten van een pakketreisovereenkomst of onmiddellijk daarna ontvangt de reiziger een kopie van het contractdocument of een bevestiging van het contract op een duurzame drager (bijv. Papier, e-mail). Als het pakketreiscontract wordt gesloten in aanwezigheid van de contracterende partijen, heeft de reiziger recht op een papieren versie. In het geval van contracten die buiten een bedrijfspand zijn gesloten in de zin van artikel 3, lid 1, FAGG, stemt de reiziger ermee in de kopie of bevestiging van het pakketreiscontract beschikbaar te stellen op een ander permanent gegevensmedium (bijv. E-mail).

8.2. Op het laatste door de reiziger opgegeven aflever- / contactadres, tenzij anders overeengekomen, de boekingsvouchers, vouchers, tickets en tickets, informatie over de geplande verwachte vertrektijden en, indien van toepassing, over geplande tussenstops, aansluitende verbindingen en aankomsttijden, ruim voor aanvang van de pakketreis Voorzien. Moeten de zojuist genoemde documenten / documenten onjuistheden / afwijkingen / onvolledigheden in de zin van 4.5. de reiziger dient contact op te nemen met de reisagent of touroperator (zie 4.5.).

 1. Plaatsvervanger

9.1. Volgens § 7 PRG heeft de reiziger het recht om het pakketreiscontract over te dragen aan een andere persoon die aan alle contractuele voorwaarden voldoet en ook geschikt is voor de pakketreis (criteria kunnen bijvoorbeeld zijn geslacht, het (niet) bestaan ​​van een zwangerschap, gezondheidsstatus, vereiste vaccinaties / voldoende Vaccinatiebescherming, speciale kennis en vaardigheden, visa, geldige inreisdocumenten, het ontbreken van een inreisverbod enz.). Als de andere persoon niet aan alle contractuele voorwaarden voldoet of niet geschikt is voor de pakketreis, kan de touroperator bezwaar maken tegen de overdracht van het contract. De reisorganisator moet uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis op een permanent datamedium (bijv. Papier, e-mail) worden geïnformeerd over de overdracht van het contract.

Voor de overdracht van het pakketreiscontract is een minimummanipulatievergoeding van € 50, - per persoon vereist. te betalen, tenzij er extra kosten ontstaan. De reiziger die het pakketreiscontract overdraagt ​​en de persoon die het contract aangaat, zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de reisorganisator voor het openstaande bedrag van de reisprijs en de minimale manipulatiekosten, evenals voor eventuele extra kosten die kunnen ontstaan.

9.2. Veel luchtvaartmaatschappijen of andere luchtvaartmaatschappijen of dienstverleners behandelen wijzigingen in de reisdatum of naam van de reiziger als annuleringen en brengen deze dienovereenkomstig in rekening. Als er extra kosten ontstaan, worden deze aan de reiziger in rekening gebracht (analoog aan artikel 7, tweede lid, PRG).

 1. Prijswijzigingen voor aanvang van de reis

10.1. In het pakketreiscontract behoudt de reisorganisator zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren uiterlijk 20 dagen voordat de pakketreis begint. De touroperator zal de reiziger op het laatste door hem opgegeven adres duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een permanent datamedium (bijv. Papier, e-mail) ten minste 20 dagen voor aanvang van de pakketreis informeren over de prijsverhoging (inclusief berekening), onder vermelding van de redenen.

10.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de volgende kosten veranderen, zijn prijswijzigingen toegestaan:

1) kosten van passagiersvervoer vanwege de kosten van brandstof of andere energiebronnen;

2) Het bedrag aan belastingen en heffingen dat moet worden betaald voor de contractueel overeengekomen reisdiensten, zoals Verblijfskosten, landingskosten, inschepings- of ontschepingskosten in havens, overeenkomstige vergoedingen op luchthavens en vergoedingen voor diensten in havens of luchthavens;

3) de wisselkoersen die van toepassing zijn op de pakketreis. Prijswijzigingen kunnen leiden tot prijsverhogingen of prijsverlagingen. Bij prijsverlagingen ontvangt de reiziger het bedrag van de prijsverlaging terug. Van dit bedrag kan de touroperator de werkelijke administratiekosten aftrekken.

10.3. Met een stijging van meer dan 8% van de reissom (in termen van § 8 PRG) 11.4. te gebruiken. De reiziger heeft de keuze om de verhoging als een contractwijziging te aanvaarden, ermee in te stemmen deel te nemen aan een vervangende reis - indien deze wordt aangeboden - of de overeenkomst op te zeggen zonder verplicht te zijn een forfaitaire vergoeding te betalen. Reeds betaalde verzekeringspremies kunnen niet aan de reiziger worden vergoed.

 1. Wijzigingen in de dienst voor aanvang van de reis

11.1. De touroperator mag voor aanvang van de reis onbeduidende wijzigingen in de diensten aanbrengen, op voorwaarde dat hij dit recht in het contract heeft gereserveerd. De touroperator of reisagent informeert, indien de pakketreis via één is geboekt, de reiziger duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een permanent datamedium (bijv. Papier, e-mail) op het laatste door hem opgegeven adres.

11.2. Onbeduidende wijzigingen zijn - hoewel dit in elk afzonderlijk geval moet worden gecontroleerd - kleine, objectief gerechtvaardigde wijzigingen die het karakter en / of de duur en / of de service-inhoud en / of de kwaliteit van de geboekte pakketreis niet significant veranderen.

11.3. Significante veranderingen kunnen een aanzienlijke vermindering zijn van de kwaliteit of waarde van reisdiensten waartoe de touroperator wordt gedwongen als de veranderingen essentiële kenmerken van de reisdiensten beïnvloeden en / of een impact hebben op de pakketreis en / of reisarrangementen. In individuele gevallen moet rekening worden gehouden met het feit of een wijziging of vermindering van de kwaliteit of waarde van reisdiensten significant is, rekening houdend met het type, de duur, het doel en de prijs van de pakketreis, rekening houdend met de intensiteit en duur en de oorzaak van de wijziging en, indien nodig, met de De beschuldiging van de omstandigheden die tot de wijziging hebben geleid, moet worden beoordeeld.

11.4. Als de touroperator gedwongen wordt om substantiële wijzigingen aan te brengen in de bovengenoemde betekenis van die essentiële kenmerken van de reisdiensten die het karakter en het doel van de pakketreis vormen (zie artikel 4, lid 1, punt 1, PRG), of kan hij de vereisten van de reiziger bepalen uitdrukkelijk zijn bevestigd door de touroperator, voldoet of verhoogt de totale prijs van de pakketreis volgens de bepalingen van § 8 PRG niet met meer dan 8%, de reiziger kan

 • • akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen binnen een door de reisorganisator vastgestelde redelijke termijn, of
 • • ermee instemt deel te nemen aan een vervangende reis, mits deze wordt aangeboden door de reisorganisator, of
 • • het contract opzeggen zonder enige vergoeding te betalen.

De reisorganisator zal de reiziger in de zojuist genoemde gevallen dan ook op het laatst opgegeven adres duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een duurzame drager (bijv. Papier, e-mail) informeren over de volgende punten:

 • • de veranderingen in reisdiensten en, indien van toepassing, hun effecten op de prijs van de pakketreis
 • • de redelijke termijn waarbinnen de reiziger de touroperator op de hoogte moet stellen van zijn beslissing, evenals de juridische gevolgen van het niet binnen de redelijke termijn indienen van een verklaring;
 • • Indien van toepassing, de pakketreis aangeboden als vervanging en de prijs ervan.

De reiziger wordt geadviseerd om het schriftelijke formulier te gebruiken om het uit te leggen. Indien de reiziger binnen de termijn geen aangifte doet, wordt dit beschouwd als goedkeuring van de wijzigingen.

 1. Routebeschrijving / wijzigingen

12.1. Door bijvoorbeeld (zonder aanspraak op volledigheid) milieu- en weersinvloeden (bijv. Regen, wind, lawines, modderstromen etc.), natuurrampen (bijv. Aardbevingen, overstromingen, orkanen etc.), grensafsluitingen, overheidsopdrachten, files, vluchttijdveranderingen, terroristische aanslagen, stroomonderbrekingen , op korte termijn gewijzigde openingstijden enz. kunnen afwijken van de geadverteerde of contractueel overeengekomen route, stations van de tour kunnen worden uitgesteld of vervroegd, geplande bezoeken kunnen worden weggelaten of gewijzigd. In deze gevallen probeert de touroperator gelijkwaardige alternatieven aan te bieden of onderdelen goed te maken die niet elders zijn gebruikt.

 1. Garantie

13.1. Indien er sprake is van een gebrek aan overeenstemming omdat een overeengekomen reisdienst niet is verleend of onvoldoende is uitgevoerd (= in strijd met het contract), zal de reisorganisator het gebrek aan overeenstemming verhelpen, op voorwaarde dat de reiziger of zijn medereizigers (bijv. Familieleden) deze niet zelf tot stand brengen en / of hun plichten om samen te werken en / of niet schenden Remedie wordt niet voorkomen door de reiziger en / of de remedie zou niet onmogelijk zijn of zou onevenredige kosten met zich meebrengen. De reiziger moet de touroperator een redelijke deadline stellen om de non-conformiteit met het contract, de gepastheid van de deadline in elk individueel geval te corrigeren, op basis van het type / doel / de duur van de pakketreis, het gemelde gebrek aan conformiteit, het tijdstip van kennisgeving (bijv. 'S avonds laat, enz.), evenals de benodigde tijdbronnen, bijvoorbeeld voor vervangende inkoop van een object (verplaatsing, etc.) zijn noodzakelijk. Er moet een deadline worden gegeven aan de vertegenwoordiger van de touroperator ter plaatse, of, indien deze niet beschikbaar is en / of niet contractueel verschuldigd is, aan de touroperator via de contactoptie in het pakketreiscontract.

13.2. Als de reiziger dit niet doet in overeenstemming met punt 4.7. of om zijn verplichtingen tot medewerking na te komen (bijvoorbeeld om te kijken naar een door de touroperator aangeboden vervangende kamer of om zijn koffers in te pakken voor een verandering van kamer enz.) of om de touroperator een ongepast korte termijn te stellen om het gebrek aan overeenstemming te verhelpen of om de touroperator zo redelijk mogelijk te ondersteunen bij het verhelpen van de Indien de overeenkomst niet in strijd is met de overeenkomst of hij op onwettige wijze weigert de door de reisorganisator aangeboden alternatieve diensten aan te bieden om het gebrek aan overeenstemming te verhelpen, moet de reiziger de nadelige juridische gevolgen dragen (zie punt 4.7).

13.3. Indien de reisorganisator het gebrek aan overeenstemming niet binnen de gestelde termijn verhelpt, kan de reiziger de situatie zelf verhelpen en van de reisorganisator een vergoeding verlangen voor de daarvoor benodigde kosten (zie § 11 lid 4 PRG). Het principe van de verplichting om schade te beperken is van toepassing. de opgelopen schade (bijv. vervangingskosten) moet zo laag mogelijk worden gehouden, waarbij uitgegaan moet worden van de duur, waarde en doel van de reis. Daarnaast kan uitgegaan worden van een objectieve kijk op het gebrek aan overeenstemming.

13.4. Als een aanzienlijk deel van de overeengekomen reisdiensten niet kan worden geleverd in overeenstemming met het contract, biedt de touroperator de reiziger redelijk zonder extra kosten, mits dit mogelijk is vanwege de omstandigheden en omstandigheden (ter plaatse) (onmogelijkheid, bijvoorbeeld als slechts één hotel beschikbaar is in de geboekte categorie) andere regelingen (vervangende dienst) om de pakketreis voort te zetten, die, voor zover mogelijk, kwalitatief gelijkwaardig of hoger zijn dan de contractueel overeengekomen diensten; Hetzelfde geldt als de reiziger niet conform de overeenkomst wordt teruggebracht naar de vertrekplaats. Als de andere door de touroperator aangeboden arrangementen kunnen leiden tot een mindere kwaliteit van de pakketreis dan de contractueel overeengekomen services (bijvoorbeeld halfpension in plaats van all-inclusive), verleent de touroperator de reiziger een redelijke prijsverlaging. De reiziger kan de voorgestelde andere regelingen alleen afwijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met de diensten die zijn overeengekomen in de pakketreisovereenkomst of als de toegekende prijsverlaging niet passend is. In geval van afwijzing moet de reiziger aantonen dat de andere door de touroperator aangeboden arrangementen niet gelijkwaardig / vergelijkbaar zijn met de contractueel overeengekomen diensten en / of dat de aangeboden prijsverlaging niet voldoende is.

13.5. Heeft het gebrek aan overeenstemming aanzienlijke gevolgen in de zin van punt 11.3. over de uitvoering van de pakketreis en de touroperator verhelpt het gebrek aan overeenstemming niet binnen een redelijke termijn die door de reiziger is vastgesteld, rekening houdend met de omstandigheden en de niet-overeenstemming met het contract (zie 13.1.) is redelijk om zich terug te trekken uit het pakketreiscontract zonder betaling van compensatie en, indien nodig, om garantie- en compensatieclaims in te dienen onder § 12 PRG. Als de reiziger zich terugtrekt uit het pakketreiscontract, moet hij zich ervan bewust zijn dat er een zeker risico aan verbonden is, aangezien zowel het belang van de gevolgen van niet-conformiteit met het contract als de redelijkheid van de reis in een subjectief individueel geval moeten worden beoordeeld (door een rechter) en het resultaat deze beoordeling kan afwijken van de perceptie van de reiziger. Kan geen andere voorzorgsmaatregelen nemen volgens punt 13.4. worden aangeboden of de reiziger wijst de andere geboden voorzorgsmaatregelen overeenkomstig punt 13.4 af. van, heeft de reiziger recht op garantie- en compensatieclaims in overeenstemming met § 12 PRG in geval van een gebrek aan overeenstemming, zelfs zonder beëindiging van de pakketreisovereenkomst. In geval van afwijzing moet de reiziger aantonen dat de andere door de touroperator aangeboden arrangementen niet gelijkwaardig / vergelijkbaar zijn aan de contractueel overeengekomen diensten en / of dat de aangeboden prijsverlaging niet voldoende is. Als het vervoer van mensen deel uitmaakt van de pakketreis, zorgt de touroperator in de in dit lid genoemde gevallen ook voor het onmiddellijke vervoer van de reiziger met een gelijkwaardige vervoersdienst zonder extra kosten voor de reiziger.

13.6. Indien door onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden geen diensten kunnen worden verleend en de reisorganisator zich niettemin niet terugtrekt uit de pakketreis (zie 17.1.), Maar vervangende diensten aanbiedt, komen de extra kosten die eventueel ontstaan ​​voor rekening van de reiziger. (Zie 10.3.)

 1. Annulering door de reiziger zonder een forfaitair bedrag te betalen ter compensatie

14.1. Voor aanvang van de pakketreis kan de reiziger zich in de volgende gevallen uit de pakketreisovereenkomst terugtrekken zonder een forfaitaire vergoeding te betalen:

14.1.1. Indien op de bestemming of in de directe omgeving, dit in individuele gevallen moet worden beoordeeld, rekening houdend met de inhoud van het contract en de straling van de desbetreffende omstandigheid, die het gevaar met zich meebrengt, ontstaan ​​onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden dat de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van Mensen naar de bestemming aanzienlijk in de zin van 11.3. beïnvloeden. Als de reiziger zich in deze gevallen terugtrekt uit het contract, heeft hij recht op volledige terugbetaling van alle betalingen die zijn gedaan voor de pakketreis, maar niet op aanvullende compensatie (zie § 10 lid 2 PRG).

14.1.2. In het geval van punt 11.4.

De annulering moet bij de touroperator worden aangegeven - een schriftelijk formulier wordt om redenen van bewijs aanbevolen.

14.2. Na aanvang van de pakketreis kan de reiziger, in het geval van punt 13.5. - zonder een forfaitaire vergoeding te betalen - opzeggen van de pakketreisovereenkomst.

 1. Annulering door de reiziger met betaling van een forfaitair bedrag ter compensatie

15.1. De reiziger heeft te allen tijde het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken tegen betaling van een forfaitaire vergoeding (annuleringskosten). De annulering moet bij de touroperator worden aangegeven - een schriftelijk formulier wordt om redenen van bewijs aanbevolen. Als de pakketreis is geboekt via een reisbureau, kan de annulering ook bij deze laatste worden aangegeven. De reiziger wordt geadviseerd om het ontslag te melden op een permanente gegevensdrager (bijv. Papier, e-mail).

15.2. De forfaitaire vergoeding is gebaseerd op een percentage van de reissom en is gebaseerd op het bedrag op het moment van opzegging evenals de verwachte bespaarde kosten en inkomsten uit ander gebruik van de reisdiensten. Indien het forfaitaire compensatiebedrag niet toereikend is, kan dit door de rechtbank worden gemodereerd.

15.3. Afhankelijk van het type pakketreis, resulteert de volgende forfaitaire vergoeding per persoon:

 1. Speciale vluchten (charter), groeps-IT (groepsarrangementen op lijnvluchten), busreizen van bedrijven (meerdaagse reizen)
  tot 30 dagen voor vertrek 20%
  van 29 tot 20 dag voor vertrek 30%
  van 19 tot 10 dagen voor vertrek 60%
  van 9 tot 4 dagen voor vertrek 70%
  vanaf de 3e dag (72 uur) voor vertrek 85%

van de reissom.

 1. Individuele IT (individuele pakketreizen op lijndiensten), treinreizen (behalve speciale treinen):
  Voor de vlucht / treinkosten
  vanaf boekingsdatum 100%
  Voor landdiensten
  tot 30 dagen voor vertrek 20%
  van 29 tot 20 dag voor vertrek 30%
  van 19 tot 10 dagen voor vertrek 60%
  van 9 tot 4 dagen voor vertrek 70%
  vanaf de 3e dag (72 uur) voor vertrek 85%
  van het respectieve reisprijsaandeel.

 2. Voor een accommodatie overnachting zoals hotelkamer, chalet, vakantieappartementen of boottochten, dagtochten met de bus, speciale treinen en aanvullende diensten (zoals tickets etc.) gelden speciale voorwaarden.

van 90 tot 60 dagen voor vertrek 20%
van 59 tot 30 dagen voor vertrek 50%
van 29 tot 14 dagen voor vertrek 70%
van 13 tot 7 dagen voor vertrek 90%
van 07 dagen tot het begin van de reis 100%

van de reissom.

 1. No show

16.1. No-show treedt op wanneer de reiziger het vertrek verlaat omdat hij de wil om te reizen mist of als hij het vertrek mist vanwege een aan hem toerekenbare handeling of vanwege een toeval dat hem is overkomen. Als verder wordt verduidelijkt dat de reiziger de resterende reisdiensten niet meer kan of wil gebruiken, moet hij een forfaitaire vergoeding betalen.

 1. Annulering door de touroperator voor aanvang van de reis

17.1. De touroperator kan zich voor aanvang van de pakketreis terugtrekken uit het pakketreiscontract als hij door onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden de overeenkomst niet kan nakomen en de reiziger zijn opzegging onmiddellijk ontvangt op het laatste aflever- / contactadres dat hij heeft opgegeven, uiterlijk voor aanvang van de pakketreis (vgl. 10 para 3 verlicht b PRG).

17.2. De touroperator kan zich vóór de start van de pakketreis terugtrekken uit het pakketreiscontract als minder mensen zich hebben aangemeld voor de pakketreis dan het minimumaantal deelnemers dat is gespecificeerd in het contract en de verklaring van terugtrekking van de touroperator aan de reiziger op het laatste door hem opgegeven aflever- / contactadres binnen de in het contract vermelde periode, uiterlijk echter:

 1. a) 20 dagen voor aanvang van de pakketreis voor reizen van meer dan zes dagen,
  b) zeven dagen voor aanvang van de pakketreis voor reizen tussen twee en zes dagen,
  c) 48 uur voor aanvang van de pakketreis voor reizen van minder dan twee dagen,

komt aan (vgl. § 10, lid 3, verlicht een PRG).

17.3. Als de reisorganisator plaatsvindt overeenkomstig 17.1. of 17.2. uit het pakketreiscontract vergoedt hij de reiziger de reisprijs, maar hij hoeft geen aanvullende vergoeding te betalen.

 1. Annulering door de touroperator na aanvang van de pakketreis

18.1. De touroperator is vrijgesteld van het nakomen van het contract zonder enige verplichting om de reisprijs terug te betalen als de reiziger de pakketreis uitvoert door grof ongepast gedrag (zoals alcohol, drugs, het niet naleven van een rookverbod, het negeren van bepaalde kledingvoorschriften, bijvoorbeeld bij het bezoeken van religieuze sites of het nemen van maaltijden , strafbaar gedrag, storend gedrag jegens medereizigers, niet-naleving van de richtlijnen van de reisleider, zoals regelmatige late aankomst etc.), ongeacht een waarschuwing, zodat het reisproces of medereizigers wordt verstoord en belemmerd in een mate die geschikt is voor de vakantierecreatie van derden of medereizigers het doel van de reis belemmeren of dwarsbomen. In dat geval is de reiziger verplicht de reisorganisator de schade te vergoeden.

 1. Algemeen levensgevaar van de reiziger

19.1. Een pakketreis brengt meestal een verandering in de vertrouwde omgeving met zich mee. Een bijbehorend besef van het algemene levensrisico van de reiziger zoals (zonder aanspraak op volledigheid) stress, misselijkheid (bijvoorbeeld als gevolg van klimatologische veranderingen), vermoeidheid (bijvoorbeeld als gevolg van een vochtig en vochtig klimaat), spijsverteringsproblemen (bijvoorbeeld als gevolg van ongebruikelijke kruiden, voedsel enz.) En / of de realisatie van enig risico dat aan de reis is verbonden, zoals (zonder aanspraak op volledigheid) oorpijn tijdens duiktrips, hoogteziekte bij reizen op grote hoogte, zeeziekte tijdens cruises en nog veel meer, vallen binnen de sfeer van de reiziger en zijn niet toe te schrijven aan de touroperator.

19.2. Als de reiziger om de hierboven genoemde redenen geen gebruik maakt van de diensten die hem naar behoren zijn aangeboden of als hij om een ​​dergelijke reden zijn opzegging van de overeenkomst verklaart, is hij niet gerechtigd aanspraken op grond van de garantiewetgeving of niet-gebruikte delen van reisdiensten te doen gelden.

 1. Aansprakelijkheid

20.1. Indien de reisorganisator of de aan hem toerekenbare dienstverlener opzettelijk de verplichtingen van de reisorganisator uit de contractuele relatie met de reiziger schendt, is de reiziger gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

20.2. De touroperator is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, materiële schade en financiële schade aan de reiziger in verband met geboekte diensten, op voorwaarde dat deze

20.2.1. vertegenwoordigen een realisatie van het algemene levensrisico van de reiziger of een algemeen risico dat verband houdt met de pakketreis die binnen de sfeer van de reiziger valt (zie 19.)

20.2.2. zijn toe te schrijven aan de schuld van de reiziger;

20.2.3. zijn toe te schrijven aan een derde partij die niet betrokken is bij het verlenen van de reisdiensten die zijn opgenomen in de pakketreisovereenkomst en die noch voorspelbaar noch vermijdbaar was; of

20.2.4. zijn te wijten aan onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden.

20.3. Voor materiële schade en financieel verlies voor de reiziger als gevolg van onvoorziene en / of onvermijdelijke omstandigheden waarmee de touroperator geen rekening hoefde te houden, evenals voor verschoonbare fouten of nalatigheid, is de aansprakelijkheid gebaseerd op artikel 13 van Richtlijn (EU) 2015 / 2302 (richtlijn pakketreizen) is beperkt tot driemaal de reissom conform paragraaf 6 lid 1 nr. 9 KschG.

20.4. Bij reizen met bijzondere risico's (bijv. Expeditiekarakter) is de reisorganisator niet aansprakelijk voor de gevolgen die zich voordoen bij het realiseren van de risico's indien dit buiten zijn verantwoordelijkheidsgebied gebeurt. Dit laat de verplichting van de touroperator onverlet om de pakketreis zorgvuldig voor te bereiden en de personen en bedrijven die de individuele reisdiensten verzorgen zorgvuldig te selecteren.

20,5. De reiziger moet zich houden aan wet- en regelgeving, instructies en instructies van het personeel ter plaatse, evenals instructies en verboden (bijv. Badverbod, duikverbod etc.). In het geval van niet-naleving door de reiziger, is de touroperator niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade aan de reiziger of persoonlijk letsel of materiële schade aan derden.

20.6. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het verlenen van een dienst die niet door hem is beloofd of die de reiziger na aanvang van de reis ter plaatse bij derden of dienstverleners heeft geboekt die niet aan de reisorganisator zijn toe te rekenen.

20,7. De reiziger wordt aangeraden geen voorwerpen van bijzondere waarde mee te nemen. Het wordt ook aanbevolen om de spullen die u heeft meegenomen goed op te bergen of te verzekeren (zie 5.1.).

8/20 Wat betreft het Verdrag van Montreal inzake internationaal vervoer door de lucht 2001, het Protocol van Athene 2002 bij het Verdrag van Athene inzake vervoer over zee 1974 of het Verdrag betreffende internationaal vervoer per spoor 1980, zoals gewijzigd in 1999, de omvang van de vergoeding of de voorwaarden waaronder een aanbieder er een ontvangt van de pakketreisovereenkomst moet betalen voor de reisdienst, deze beperkingen gelden ook voor de touroperator (cf. § 12 Par. 4 PRG).

 1. Bewering van vorderingen

21.1. Om de bewering en verificatie van vermeende claims te vergemakkelijken, wordt de reiziger geadviseerd om een ​​schriftelijke bevestiging te verkrijgen van niet-uitvoering of ontoereikende uitvoering van de dienst of om bewijs, bewijs en getuigenis te verkrijgen.

21.2. Garantieclaims kunnen binnen 2 jaar worden ingediend. Aanspraken op schadevergoeding vervallen na 3 jaar.

21.3. In het belang van de reiziger is het raadzaam claims direct na terugkeer van de pakketreis, rechtstreeks en volledig, rechtstreeks bij de touroperator of via de reisagent in te dienen, aangezien met toenemende vertraging bewijsproblemen kunnen worden verwacht.

 1. Levering - elektronische correspondentie

22.1. Het laatste adres dat aan de touroperator is opgegeven (bijv. E-mailadres) geldt als het aflever- / contactadres van de reiziger. Wijzigingen moeten onmiddellijk door de reiziger worden aangekondigd. De reiziger wordt geadviseerd het schriftelijke formulier te gebruiken.

 1. Verstrekken van informatie aan derden

23.1. Informatie over de namen van de reisdeelnemers en de verblijfplaats van reizigers of algemene details uit een reisovereenkomst wordt niet aan derden verstrekt, zelfs niet in dringende gevallen, tenzij de reiziger hier uitdrukkelijk om heeft gevraagd en de begunstigde bij de boeking wordt aangekondigd. De kosten die voortvloeien uit het verzenden van dringende berichten zijn voor rekening van de reiziger. Het wordt daarom aanbevolen dat reizigers hun familieleden het exacte vakantieadres geven.

Voor sommige accommodaties of speciale aanbiedingen, promoties en reizen gelden aparte betalings- en annuleringsvoorwaarden die afwijken van de voorwaarden in de 'Algemene voorwaarden' en de 'Speciale reisvoorwaarden'. Deze staan ​​vermeld in de relevante aanbestedingen en hotelbeschrijvingen.

We willen erop wijzen dat de prijzen onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van wijzigingen in de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van het contract en dat de huidige reisprijs wordt aangekondigd voordat het contract wordt gesloten.

Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die we tijdens uw boeking ontvangen en die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, worden elektronisch verwerkt. Deze gegevens zijn onderworpen aan strikte richtlijnen voor gegevensbescherming (AVG). Meer informatie is te vinden op www. https://www.zillertal-reisen.com/nl/privacy

Opdruk:

Zillertal-Reisen Oosterom GmbH
Rohrerstrasse 15a Top4
A-6280 Zell am Ziller

GISA-nummer: 29712908
BTW: ATU 75199713

Drukfouten en fouten voorbehouden.

Copyright- en beeldrechten: Alle rechten voor teksten en afbeeldingen berusten bij Zillertal-Reisen Oosterom GmbH en / of uw contractpartners.

Voor het gebruik van derden is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Status: December 2019, onder voorbehoud.


 

Algemene voorwaarden als reisbureau Zillertal-reisen Oosterom GmbH
GELDIG VOOR VERTREK VANAF 01.07.2019

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Zillertal-reisen Oosterom GmbH, die van kracht worden wanneer u een boeking heeft gemaakt op www.Zillertal-reisen.com.


1 scope

1.1 De reisagent sluit reisovereenkomsten af voor individuele reisdiensten (zoals vluchten, hotels etc.), pakketreizen (zoals gedefinieerd in artikel 2 lid 2 PRG) en aanverwante reisdiensten (zoals gedefinieerd in artikel 2 lid 5 PRG) tussen de touroperator of dienstverlener enerzijds en de reiziger anderzijds . De reisagent verricht zijn diensten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Pakketreiswet (PRG), en de Pakketreisverordening (PRV) met de zorg van een verstandige ondernemer. In het navolgende betekent reisbureau de firma Zillertal-reisen Oosterom GmbH.

1.2 De algemene voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen wanneer ze zijn verzonden of de reiziger de inhoud ervan heeft kunnen zien. Ze vormen de basis van het agentuurcontract tussen reisagenten en reizigers.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de agentuurovereenkomst. De respectievelijke algemene voorwaarden zijn van toepassing op contractuele relaties tussen de reiziger en de bemiddelde touroperator, de bemiddelde transportbedrijven (bijv. Trein, bus, vliegtuig en schip, enz.) En andere bemiddelde dienstverleners, op voorwaarde dat ze zijn meegedeeld aan de reiziger of de reiziger hun inhoud kan zien zou kunnen en de inhoud van de voorwaarden is niet onwettig of schendt de bestaande wetgeving.

2 taken van de reisagent

2.1 Op basis van de door de reiziger verstrekte informatie maakt de reisagent reissuggesties voor de reiziger. Deze zijn niet bindend en dus nog geen aanbiedingen in de zin van § 4 PRG. Indien op basis van de door de reiziger verstrekte informatie geen reissuggesties kunnen worden gegeven, zal de reisagent de reiziger hierop wijzen. De reissuggesties zijn gebaseerd op de door de reiziger verstrekte informatie, daarom kunnen onjuiste en / of onvolledige door de reiziger verstrekte informatie - bij gebrek aan informatie van de reiziger - de basis voor de reissuggesties vormen. Bij het maken van reissuggesties kunnen bijvoorbeeld (zonder aanspraak te maken op volledigheid), het bedrag van de prijs, specialistische vaardigheden van de touroperator / dienstverlener, kortingen, het beste prijsprincipe en andere hooguit als parameters worden gebruikt.

2.2 Als de reiziger een specifiek belang heeft bij een van de reissuggesties die hem door de reisagent zijn voorgelegd, zal de reisagent een reisaanbieding opstellen op basis van de reissuggestie in overeenstemming met de bepalingen van § 4 PRG, voor zover deze relevant zijn voor de reis. Het door de reisagent gecreëerde reisaanbod is niet bindend voor de reisorganisator of, in het geval van aangesloten reisdiensten of individuele reisdiensten, de dienstverlener. Tussentijdse verkoop,
Onder voorbehoud van prijs- en vluchttijdwijzigingen. Een overeenkomst tussen de reisorganisator of, in het geval van aangesloten reisdiensten of individuele reisdiensten tussen de dienstverlener en de reiziger, komt tot stand wanneer het reisaanbod door de reiziger wordt geaccepteerd (= contractverklaring door de reiziger).

2.3 De reisagent adviseert en informeert de reiziger op basis van de door de reiziger aan de reisagent verstrekte informatie. De reisagent verzorgt de pakketreis van de reisorganisator die naar de reiziger moet worden overgebracht of, in het geval van verbonden reisdiensten of individuele reisdiensten, de dienst van de dienstverlener, rekening houdend met de gebruikelijke nationale omstandigheden van het respectieve land van bestemming / bestemming en rekening houdend met eventuele speciale kenmerken die verband houden met de reis (bijv. Expeditiereizen) naar ons beste weten Er is geen verplichting om informatie te verstrekken over algemeen bekende omstandigheden (bijv. Topografie, klimaat, flora en fauna van de door de reiziger gewenste bestemming), op voorwaarde dat er, afhankelijk van het type reis, geen omstandigheden zijn die afzonderlijke verduidelijking vereisen of als het is niet nodig om informatie te verstrekken over de voorwaarden voor de levering en het proces of de uitvoering van de te bemiddelen dienst. In principe moet er rekening mee worden gehouden dat de reiziger bewust voor een andere omgeving kiest, en dat de norm, de uitrusting, het eten (vooral kruiden) en hygiëne zijn gebaseerd op de respectieve regionale normen / criteria die gebruikelijk zijn voor het land / de bestemming van bestemming. Daarnaast heeft de reiziger de mogelijkheid om meer gedetailleerde informatie over de landspecifieke voorwaarden te lezen, in het bijzonder met betrekking tot de locatie, locatie en standaard (landspecifiek) van de te regelen diensten, in principe in de catalogus of op de website van de betreffende touroperator.

2.4 De reisagent informeert de reiziger overeenkomstig § 4 PRG voordat hij door een contractuele verklaring aan een pakketreisovereenkomst gebonden is:

2.4.1 Over het bestaan van een pakketreis met behulp van een standaardinformatieblad in overeenstemming met artikel 4, lid 1, PRG.

2.4.2 Over de informatie vermeld in § 4 lid 1 PRG, op voorwaarde dat dit relevant is voor de te organiseren pakketreis en noodzakelijk is voor de uitvoering en dienstverlening (bijv. Voor een pure badvakantie, geen verwijzingen naar bezoeken zoals bij studiereizen etc. vereist, mits dit maken geen deel uit van de overeengekomen diensten). Bovendien kan deze informatie - indien beschikbaar - worden bekeken in de catalogus of op de homepage van de betreffende touroperator.

2.4.3 Of de voor de reiziger te regelen pakketreis over het algemeen geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit, mits deze informatie relevant is voor de betreffende pakketreis (artikel 4, eerste lid, 1 uur PRG). Een persoon met beperkte mobiliteit is analoog aan Art 2 lit een VO 1107/2006 (rechten van gehandicapte luchtreizigers en luchtreizigers met beperkte mobiliteit) een persoon met een fysieke handicap (sensorisch of motorisch, permanent of tijdelijk) die onderdelen van de pakketreis claimt (bijv. gebruik van een vervoermiddel, accommodatie) en vereist aanpassing van de te regelen diensten aan de speciale behoeften van deze persoon.

2.4.4 Over de algemene paspoort- en visumvereisten van het land van bestemming, inclusief de geschatte termijnen voor het verkrijgen van visa en voor het afhandelen van gezondheidsgerelateerde formaliteiten (artikel 4, lid 1, 6 van de PRG), op voorwaarde dat deze informatie relevant is voor de betreffende pakketreis. Op verzoek verstrekt de reisagent informatie over deviezen- en douanevoorschriften. Daarnaast algemene informatie over paspoort- en visumvereisten, gezondheidsgerelateerde formaliteiten en deviezen- en douanevoorschriften voor reizigers met het Oostenrijkse staatsburgerschap
kan worden verkregen door het gewenste land van bestemming te selecteren op www.bmeia.gv.at/reise-sitzhalt/reiseinformation/laender/ - of door EU-burgers van hun respectieve representatieve autoriteiten.

2.5 De reisagent informeert de reiziger voordat hij door een contract gebonden is, in overeenstemming met § 15, lid 1 PRG voor verbonden reisdiensten, dat de reiziger geen rechten kan uitoefenen die uitsluitend gelden voor pakketreizen en dat elke dienstverlener alleen voor de contractuele reizen Het verlenen van zijn dienst is aansprakelijk en dat de reiziger bescherming geniet bij insolventie in overeenstemming met de pakketreisverordening. De reisagent voldoet aan deze informatieverplichting in overeenstemming met sectie 15 (2) van de PRG als hij het corresponderende standaardinformatieblad verstrekt overeenkomstig PRG Annex II, op voorwaarde dat het soort reisdiensten in een van deze standaard informatiebladen wordt vermeld.

2.6 Speciale verzoeken van de reiziger in de zin van verzoeken van klanten (bijv. Uitzicht op zee) zijn over het algemeen niet-bindend en leiden niet tot een juridische claim, zolang deze verzoeken niet worden gedaan door de touroperator voor pakketreizen in de zin van een bepaling door de reiziger in overeenstemming met artikel 6, lid 2, Z1 PRG of voor bijbehorende reisdiensten of individuele Reisdiensten zijn door de dienstverlener bevestigd in overeenstemming met de vereisten van de reiziger. Als bevestiging wordt gegeven, is er een bindende prestatiebelofte.

2.7 De verklaringen van de reisagent houden een verbintenis in om de wensen van de reiziger door te geven aan de reisorganisator / specifieke dienstverlener en zijn geen juridisch bindende belofte zolang ze niet zijn bevestigd door de reisorganisator of in het geval van gekoppelde reisdiensten of individuele reisdiensten door de dienstverlener.

2.8 Zoals bekend wordt aangenomen dat een geldig paspoort (bijv. Niet verlopen, niet gemeld als gestolen of verloren, etc.) in het algemeen vereist is voor reizen naar het buitenland, waarvan de geldigheid de verantwoordelijkheid is van de reiziger. De reiziger is ook verantwoordelijk voor het naleven van de gezondheidsformaliteiten die hem zijn meegedeeld. De reiziger is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een noodzakelijk visum, tenzij de reisagent daarmee heeft ingestemd. De reisagent is niet aansprakelijk voor te late afgifte van het visum. In geval van tussenstops moet de reiziger ook voldoen aan de visumvereisten van de respectieve landen.

2.8.1 Er gelden aparte toegangsvereisten voor dienstpaspoorten, diplomatieke paspoorten, buitenlandse paspoorten of andere.

2.8.2 Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben bij binnenkomst een geldig paspoort nodig, ongeacht de toelatingseisen van het desbetreffende land!

3 Informatieplicht en medewerking van de reiziger

3.1 De reiziger dient de reisagent tijdig en volledig en naar waarheid alle noodzakelijke en relevante persoonlijke informatie (bv. Geboortedatum, nationaliteit etc.) en relevante informatie (bv. Geplande import / afhaling van medicatie, prothesen, dieren etc.) te verstrekken. De reiziger heeft de reisagent over alle omstandigheden van zijn of haar medereizigers (bijv. Allergieën, voedselintolerantie, geen reiservaring etc.), en over zijn of de speciale behoeften van zijn medereizigers, met name over de bestaande beperkte mobiliteit of gezondheidsstatus en andere beperkingen die relevant kunnen zijn voor het opstellen van reisvoorstellen / reisaanbiedingen of voor de uitvoering of uitvoering van de reis- en reisdiensten (bijv. voor wandeltochten etc.), indien nodig met volledig gekwalificeerd bewijs (bijv. medisch certificaat) te melden.

3.2 De reiziger wordt geadviseerd als er beperkte mobiliteit is of andere beperkingen of speciale behoeften in de zin van punt 3.1. (bijv. vereiste van speciale medicatie, regelmatige medische behandelingen enz.), die geschikt lijken om het reisproces te belemmeren, informeer voor het boeken met een arts of de benodigde reisvaardigheid is gegeven.

3.3 Als er een beperking is in de mobiliteit van de reiziger alleen in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en het begin van de reis of er zijn andere beperkingen in de zin van 3.1. De reiziger dient de reisagent onmiddellijk op de hoogte te stellen - waarbij de schriftelijke vorm wordt aanbevolen om redenen van bewijs - zodat de reisagent of de bijbehorende reisdiensten of individuele reisdiensten de dienstverlener hiervan op de hoogte kunnen stellen.

3.4 De reiziger die voor zichzelf of een derde via het reisbureau een boeking maakt, wordt beschouwd als de klant en neemt, analoog aan § 7, lid 2, PRG, de verplichtingen die voortvloeien uit de agentuurovereenkomst jegens het reisbureau over (tenzij anders overeengekomen) Betaling van de vergoeding etc.).

3.5 De reiziger is verplicht om alle contractuele documenten (bijv. Pakketreiscontract, boekingsbevestiging, vouchers, vouchers) die door de reisagent zijn verzonden, te controleren op feitelijke juistheid van zijn gegevens / gegevens en op eventuele afwijkingen (typefouten; bijv. Naam, geboortedatum) en onvolledigheid en in In het geval van onjuistheden / afwijkingen / onvolledigheden, moet de reisagent onmiddellijk worden geïnformeerd voor correctie - het schriftelijke formulier wordt aanbevolen om redenen van bewijs.

3.6 Dit betekent dat voor reizigers met beperkte mobiliteit (overeenkomstig artikel 2 letter a van Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapte luchtreizigers en luchtreizigers met beperkte mobiliteit) en hun medereizigers, voor zwangere reizigers, niet-begeleide minderjarige reizigers en reizigers die speciale medische zorg nodig hebben, de beperkte verplichting van de reisorganisator om de noodzakelijke accommodatie te betalen in het geval dat retourvervoer niet mogelijk is vanwege onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden, moeten de betrokken reizigers de reisorganisator of reisagent ten minste 48 uur voor aanvang van de reis op de hoogte stellen van hun speciale behoeften gezet.

3.7 Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de PRG moet de reiziger onmiddellijk en volledig elke non-conformiteit van de overeengekomen reisdiensten melden, rekening houdend met de respectieve omstandigheden, inclusief een specifieke beschrijving van de non-conformiteit / het defect, zodat de touroperator in een positie kan worden gebracht om Niet-conformiteit - voor zover dit mogelijk of haalbaar is afhankelijk van het individuele geval - rekening houdend met de respectievelijke omstandigheden (bijv. Tijdsverschil, onmogelijkheid om contact op te nemen met een expeditie, bestaan van een alternatief of een ruil- / verbeteringsoptie enz.) En de bijbehorende inspanning (bijv. Vervangende kamer) schoon, zoek vervangend hotel), ter plaatse te repareren. Als een contractbreuk optreedt tijdens de normale kantooruren van de reisagent waarmee de pakketreis is geboekt, moet de reiziger de contractbreuk melden aan de reisagent. De reiziger wordt geadviseerd om het schriftelijke formulier te gebruiken, vooral om redenen van bewijs. Buiten normale kantooruren moet de reiziger eventuele afwijkingen melden aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator ter plaatse of, indien deze niet beschikbaar is en / of niet contractueel verschuldigd is, rechtstreeks aan de reisorganisator onder het noodnummer vermeld in het pakketreiscontract. Indien een contractbreuk niet wordt gemeld, indien herstelmaatregelen ter plaatse mogelijk waren en een melding ook redelijk zou zijn geweest, heeft dit gevolgen voor eventuele garantieclaims van de reiziger. Het niet melden kan ook worden beschouwd als bijdragende nalatigheid (§ 1304 ABGB) in overeenstemming met § 12, paragraaf. Een melding van contractbreuk leidt niet tot een belofte van prestatie door de touroperator.

3.8 De reiziger is verplicht de in het kader van de overeenkomst overeengekomen vergoedingen volledig en tijdig te voldoen overeenkomstig de betalingsvoorwaarden. De reiziger vrijwaart de reisagent voor de schade die de reisagent lijdt bij niet-betaling (vooruitbetalingen door de reisagent).

3.8.1 Volledige betaling is alleen gegarandeerd als de in het contract overeengekomen vergoedingen op de rekening van de reisagent of contant zijn ontvangen. Betalingsbewijzen of andere bankbevestigingen worden niet geaccepteerd als bewijs van volledige betaling.

3.8.2 In geval van onvolledige betaling houdt de reisagent de reisdocumenten tegen en wordt de reiziger het begin van de reis geweigerd en heeft de reiziger geen recht op verstrekking van de reisdiensten.

3.9 In het geval van de bevestiging en ontvangst van betalingen uit schadeclaims of prijsverlagingen in de zin van artikel 12, lid 5, PRG (bijv. Compensatiebetaling in overeenstemming met artikel 7 Verordening passagiersrechten) of in het geval van andere betalingen en diensten van dienstverleners of derden, Alle claims voor compensatie of prijsverlaging door de reiziger tegen de touroperator (bijv. Betalingen van het hotel) moeten volledig en naar waarheid worden gemeld aan de reisagent of touroperator. Het meervoudig claimen van claims door de reiziger is niet toegestaan.

4 verzekering

4.1. Wanneer u op vakantie reist, moet u er rekening mee houden dat u geen waardevolle voorwerpen, belangrijke documenten enz. Mee mag nemen. Voor belangrijke documenten wordt het maken en gebruiken van kopieën - voor zover het gebruik is toegestaan - aanbevolen. De diefstal van kostbaarheden kan niet worden uitgesloten en wordt in het algemeen gedragen door de reiziger zelf als een besef van het algemene levensrisico.

4.2. Het wordt aanbevolen om een verzekering af te sluiten (voor annulering van reizen, reisonderbreking, bagage, reisaansprakelijkheid, reisverzekering, bescherming tegen vertraging, persoonlijke bescherming, enz.), Die voldoende dekking garandeert vanaf de datum van het reiscontract tot het einde van de pakketreis. De reiziger kan meer informatie over verzekeringen lezen in de catalogus van de reisorganisator.

5 Boeking / sluiting van contract / aanbetaling / laatste betaling

5.1 Bij het sluiten van een reisovereenkomst of onmiddellijk daarna ontvangt de reiziger een kopie van het contractdocument of een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame drager (bijv. Papier, e-mail). voorzien.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, krijgt de reiziger het door hem opgegeven laatste aflever- / contactadres, tenzij anders overeengekomen, met de boekingsvouchers, vouchers, tickets en tickets, informatie over de geplande verwachte vertrektijden en, indien van toepassing, over geplande tussenstations, aansluitende verbindingen en aankomsttijden voorzien. Als de zojuist genoemde documenten / documenten onjuist zijn / afwijkingen / onvolledigheden in de zin van 3.5. de reiziger moet contact opnemen met de reisagent of touroperator.

5.3. De overeenkomst wordt gesloten tussen de reiziger en de reisagent als er overeenstemming is over de essentiële onderdelen van de overeenkomst (prijs, service en datum) en de reiziger het aanbod van de reisagent accepteert. Dit resulteert in rechten en plichten voor de reisagent en voor de reiziger.

Aanbetaling 20%> Na reservering> Betaling binnen 3 weken (min. 6 weken voor aankomst)
Resterende betaling 80%> Betaling 6 weken voor aankomst

Als de accommodatie afzonderlijk wordt geboekt via verschillende boekingsplatforms (zoals Booking.com, Fewo.Direkt, Home-Away), zijn andere reserverings- en annuleringsvoorwaarden bindend.
Deze voorwaarden leest u bij het boeken van accommodatie op de platforms.

5.4. Als een contract binnen 42 dagen voor aankomst wordt gesloten, is de volledige reissom verschuldigd na ontvangst van de reserveringsbevestiging.

5.5. Indien de reiziger voldoet aan zijn betalingsverplichtingen volgens 5.1, 5.2., 5.3. of 5.4. de reisagent behoudt zich het recht voor om, na het geven van een waarschuwing met een deadline, het contract op te zeggen en een vergoeding te eisen in overeenstemming met de forfaitaire vergoeding.
Voordat u de reisovereenkomst afsluit, ontvangt u van de makelaar informatie over wanneer de reissom volledig moet worden betaald. De agent kan een aanbetaling aanvragen. Voor of na ondertekening van het reiscontract maakt hij het bedrag van de aanbetaling bekend.
Indien u op het door de tussenpersoon aangegeven tijdstip niet aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan, bent u van rechtswege in verzuim.
Als u een betalingsachterstand heeft, zal de tussenpersoon of iemand namens hem u vragen om te betalen en heeft u 14 dagen de tijd om aan uw verplichtingen te voldoen. U wordt erop gewezen dat vanaf deze datum de overeenkomst als geannuleerd wordt beschouwd als u niet betaalt.
De agent betaalt reeds betaalde bedragen met de annuleringskosten. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen valt, moet u het volledige reisbedrag ten minste 24 uur voor de vertrekdatum betalen.
Heb je niet op tijd betaald, dan ben je vanaf de verzuimdatum wettelijke rente verschuldigd. Na een herinnering moet je de buitengerechtelijke incassokosten betalen.
De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% met een reissom tot 2500 €; 10% over de volgende 2500 €; 5% op de volgende 5000 € en 1% op het eigen risico met een minimum van 40 €. De reisagent kan in uw voordeel afwijken van bovenstaande bedragen en percentages.

6 Prijswijzigingen voor aanvang van de reis

6.1 De reisagent verstrekt de reiziger op het laatst opgegeven adres duidelijke, begrijpelijke en duidelijke informatie op een permanent gegevensdrager (bijv. Papier, e-mail) over prijswijzigingen in de zin van § 8 PRG, die de touroperator in het pakketreiscontract heeft gereserveerd, uiterlijk 20 dagen Begin van de pakketreis, met opgave van de redenen voor de prijswijziging, in kennis.

7 Wijzigingen in de dienst voor aanvang van de reis

7.1 De reisagent plaatst de reiziger op het laatste door hem opgegeven adres duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een permanent datamedium (bijv. Papier, e-mail) over kleine wijzigingen in de inhoud van het reiscontract, die de touroperator in het reiscontract heeft gereserveerd en die hij eenzijdig in overeenstemming met § 9 Paragraaf 1 van de PRG.

7.2 Onbeduidende wijzigingen zijn - hoewel dit in elk afzonderlijk geval moet worden gecontroleerd - kleine, objectief gerechtvaardigde wijzigingen die het karakter en / of de duur en / of de service-inhoud en / of de kwaliteit van de geboekte pakketreis niet significant veranderen.

7.3 Significante veranderingen kunnen een aanzienlijke vermindering zijn van de kwaliteit of waarde van reisdiensten waartoe de touroperator wordt gedwongen als de veranderingen essentiële kenmerken van de reisdiensten beïnvloeden en / of een impact hebben op de pakketreis en / of reisarrangementen. In individuele gevallen moet rekening worden gehouden met het feit of een wijziging of vermindering van de kwaliteit of waarde van reisdiensten significant is, rekening houdend met het type, de duur, het doel en de prijs van de pakketreis, rekening houdend met de intensiteit en duur en de oorzaak van de wijziging en, indien nodig, met de De beschuldiging van de omstandigheden die tot de wijziging hebben geleid, moet worden beoordeeld.

7.4 Als de touroperator gedwongen wordt om substantiële wijzigingen aan te brengen in de bovengenoemde betekenis van die essentiële kenmerken van de reisdiensten die het karakter en het doel van de pakketreis vormen (zie 4 (1) lijn 1 PRG) of kan hij de eisen van de klant opleggen, die gedateerd zijn Touroperators zijn uitdrukkelijk bevestigd, voldoen niet aan of verhogen de totale prijs van de pakketreis in overeenstemming met de bepalingen van § 8 PRG met meer dan 8%, de reiziger kan

• akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen binnen een door de reisorganisator vastgestelde redelijke termijn, of
• ermee instemt deel te nemen aan een vervangende reis, mits deze wordt aangeboden door de reisorganisator, of
• het contract opzeggen zonder enige vergoeding te betalen.
De reisagent informeert de reiziger daarom in de zojuist genoemde gevallen over de volgende punten op het laatste door hem opgegeven adres duidelijk, begrijpelijk en duidelijk op een permanent datamedium (bijv. Papier, e-mail):
• de veranderingen in reisdiensten en, indien van toepassing, hun effecten op de prijs van de pakketreis
• de redelijke termijn waarbinnen de reiziger de touroperator op de hoogte moet stellen van zijn beslissing, evenals de juridische gevolgen van het niet binnen de redelijke termijn indienen van een verklaring;
• Indien van toepassing, de pakketreis aangeboden als vervanging en de prijs ervan
De reiziger wordt geadviseerd om het schriftelijke formulier te gebruiken om het uit te leggen. Indien de reiziger binnen de termijn geen aangifte doet, wordt dit beschouwd als goedkeuring van de wijzigingen.

8 aansprakelijkheid

8.1 De reisagent is in het kader van § 17 PRG aansprakelijk voor boekingsfouten (bijv. Typefouten), tenzij deze te wijten zijn aan een foutieve of onjuiste of onvolledige verklaring van de reiziger of aan onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden in de zin van § 2 lid 12 PRG.

8.2 De reisagent is niet aansprakelijk voor materiële schade en financiële schade aan de reiziger in verband met de boeking, op voorwaarde dat deze te wijten is aan onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden in de zin van artikel 2, punt 12, PRG.

8.3 De reisagent is niet aansprakelijk voor het verlenen van de door hem verzorgde dienst of voor het verlenen van een dienst die niet door hem is bemiddeld of niet is beloofd door de reiziger of voor eventuele aanvullende diensten die de reiziger heeft geboekt na aanvang van de reis ter plaatse.

9 Kosten voor reisbureaus

De reisagent heeft recht op een redelijke vergoeding voor zijn werk.

9.1 Als de reisagent een reisaanbod maakt dat overeenkomt met de door de reiziger verstrekte informatie, maar als er daarna geen boeking wordt gemaakt, bedraagt de vergoeding (advieskosten) per reisaanbieding EUR 50, -. De reiziger ontvangt een reisvoucher voor het bedrag van de advieskosten.

9.2 Als de reisagent diensten (bijv. Pakketreis, hotel, huurauto, schip, enz.) Boekt bij de respectievelijke touroperator of dienstverlener, bedraagt de vergoeding (servicekosten) per reiziger EUR 20.

9.3 Als de reisagent vluchten boekt bij de respectievelijke touroperator of serviceprovider, is het tarief (vluchtboekingstarief) per reiziger, afhankelijk van de totale vluchtprijs per persoon:

40 € tot 199 € totale vluchtprijs
50 € tot 399 € totale vluchtprijs
60 tot 599 EUR totale vluchtprijs
80 tot 799 EUR totale vluchtprijs
Totale vluchtprijs van EUR 100 tot EUR 999
€ 120 tot € 1.199 totale vluchtprijs
130 EUR vanaf een totale vluchtprijs van 1.200 EUR

9.4 Indien de reiziger de pakketreisovereenkomst in de zin van § 7 PRG aan een andere persoon wil overdragen, heeft de reisagent recht op de werkelijke en niet onredelijke kosten van de overdracht, maar in ieder geval op een verwerkingsvergoeding van EUR 30, -.

9.5 Voor wijzigingen (bijv. Omboeking, naamswijziging) die nodig zijn vanwege onjuiste of onvolledige informatie die door de reiziger is verstrekt, heeft de reisagent recht op de werkelijke en niet onredelijke kosten, in ieder geval EUR 20 per reiziger plus de omboekingskosten van de touroperator of dienstverlener, in overeenstemming met artikel 7 lid 2 PRG .

9.6 Indien diensten (bijv. Pakketreizen, hotels, huurauto's, schepen enz.) Worden geannuleerd door de respectievelijke touroperator of dienstverlener, bedraagt de vergoeding EUR 20 per reiziger en voor vluchten EUR 30 per reiziger.

10 Annulering

10.1 De reiziger kan zich op elk moment voor aanvang van de reis terugtrekken uit de reis. Doorslaggevend is de ontvangst van de opzegging door de reisagent. Er moet rekening worden gehouden met de gebruikelijke bedrijfs- en verwerkingstijden van de reisagent. De reiziger wordt geadviseerd de herroeping schriftelijk te melden.

10.2 In geval van annulering heeft de touroperator of dienstverlener recht op annuleringskosten in overeenstemming met de annulerings- en annuleringsvoorwaarden, die door de reiziger moeten worden betaald.
Voor hotelaccommodatie, vakantieappartementen, boottochten, dagtochten met de bus, speciale treinen en aanvullende diensten (zoals tickets etc.) gelden speciale voorwaarden.

90 tot 60 dagen voor vertrek 20%
van 59 tot 30 dagen voor vertrek 50%
van 29 tot 14 dagen voor vertrek 70%
van 13 tot 7 dagen voor vertrek 90%
van 07 dagen tot vertrek 100%

van de reissom.

10.3 Alle eerder in rekening gebrachte kosten van de reisagent worden niet terugbetaald in geval van herroeping.

10.4 Tenzij anders vermeld, bedragen de annulerings- / no-showkosten voor georganiseerde individuele diensten, bijbehorende reisdiensten en georganiseerde reispakketten of pakketreizen georganiseerd door Zillertal-reisen Oosterom GmbH zelf 100% van de reissom.

11 Levering - elektronische correspondentie

11.1 Het laatste adres dat aan de reisagent is opgegeven (bijv. E-mailadres) geldt als het aflever- / contactadres van de reiziger. Wijzigingen moeten onmiddellijk door de reiziger worden aangekondigd. Het wordt aanbevolen dat de reiziger het schriftelijke formulier gebruikt.

12 Overige bepalingen

12.1 Lijnvluchten: Luchtvaartmaatschappijen schrijven voor dat ze alle geboekte vluchtroutes gebruiken. Als een deel van de route niet wordt gebruikt, kan de luchtvaartmaatschappij de resterende vluchtroutes annuleren en een toeslag in rekening brengen. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van annulering en de daaropvolgende kosten voor de luchtvaartmaatschappij zijn voor rekening van de reiziger en komen voor rekening van de reiziger.

12.2 Informatieverplichting op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming: De door de reiziger verstrekte persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt en gebruikt voor zover ze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Alle persoonlijke gegevens van reizigers worden verwerkt in overeenstemming met de Oostenrijkse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
‘Meer informatie is te vinden op www. https://www.zillertal-reisen.com/nl/privacy

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief