Direct boeken

Coronavirus / Veilig boeken

Lees hier alles voor over onze algemene voorwaarden en de maatregelen omtrent het coronavirus in Oostenrijk.

Meer informatie

Meer informatie over COVID-19

Beste Gast,

Inmiddels is door de media bekend gemaakt dat ook wij de strijd aan zullen moeten gaan tegen het Coronavirus, ofwel COVID-19 genoemd. Allereerst houden wij ons aan de door het Land Tirol opgestelde richtlijnen om zo goed als mogelijk samen en individueel te strijden tegen het virus. Graag willen we u, als gast van Zillertal-reisen.com, adviseren de website van Land Tirol te raadplegen voor nadere informatie over de getroffen maatregelen.

Update algemene voorwaarden 28-09-2020

Wij hebben onze Algemene reis- en annuleringvoorwaarden nog beter aan de wensen van onze gasten aangepast.

Reservering van onze accommodaties vallen onder de huidige algemene voorwaarden met als aanvulling dat de reservering kosteloos geannuleerd kan worden als de grenzen naar Oostenrijk wegens het Corona virus in de door de gast gereserveerde periode dicht zijn.
Tevens zijn bovenstaande voorwaarden geldig als er negatief reisadvies naar de geboekte accommodatie of regio opgelegd zijn. (bijvoorbeeld bij een code Oranje) De gast heeft bij bovenstaande, de keuze om de vakantieperiode te verschuiven of het reeds betaalde bedrag (aan- en/of restbetaling) terug te vorderen.
Wanneer je het betaalde bedrag terug wilt vorderen, zal 2 dagen voor de geplande aankomstdatum gekeken worden naar het actuele reisadvies. Indien het reisadvies negatief is, zal de terugbetaling in gang gezet worden.

Kosteloos omzetten van uw vakantie bij reisbeperkingen / negatief reisadvies
U kunt de gemaakte reservering altijd kosteloos naar een andere datum (zomer of winter) omzetten
Bij een zelfde geboekte week zal de prijs niet veranderen ten opzichte van de oude geboekte reis. Het niet veranderen van de prijs heeft alleen betrekking op een accommodatie waar wij ook in de nieuwe gewenste periode een contract mee afgesloten hebben. Deze informatie vertrekken wij je op het moment van omzetten.

Aangepaste regeling betalingen
Aanbetaling 20% van het totaalbedrag te voldoen binnen 3 weken na reservering
Restbedrag uiterlijk 2 weken voor aankomst te voldoen

Na de totale betaling ontvangen te hebben, sturen wij de incheck voucher en aanvullende informatie toe.


CORONA INFOPORTAL NIEUW

Het Corona-infoportaal Willkommen.tirol wordt voortdurend bijgewerkt en is beschikbaar in het Duits en Engels.
Plant u uw vakantie in Tirol? Vul dan hier uw land van herkomst en uw gewenste bestemming in, en u ontvangt de laatste reisinformatie die aansluit bij uw gegevens.


MEER INFORMATIE EINREISE Oostenrijk vanaf 19-05-2021
(Bijgewerkt 29-05-2021)

Vanaf woensdag 19 mei om middernacht treden de nieuwe inreisregels in werking en zullen veel landen niet langer in quarantaine worden geplaatst bij het binnenkomen van Oostenrijk.
Het wordt vervangen door een verplicht bewijs van vaccinatie, testen of herstel (3-G-regel). Alle soorten toegang - ook voor toeristische doeleinden - zijn mogelijk vanuit deze landen.
Een actueel 3-G-certificaat is vereist. Als deze niet kan worden gepresenteerd, moet een toets binnen 24 uur worden gekopieerd. Bij binnenkomst vanuit landen met een hoog risico en hoge incidentie moet ook een 3-G-certificaat worden getoond. Gevaccineerde of herstelde mensen uit deze risicolanden hoeven niet in quarantaine, maar geteste personen wel.

De quarantaine kan vanaf de vijfde dag na binnenkomst worden beëindigd met een nieuwe negatieve testuitslag.

Binnenkomst uit staten en territoria vermeld in bijlage A:
Personen die vanuit een land of gebied genoemd in bijlage A binnenkomen en die bij binnenkomst aannemelijk kunnen bewijzen dat zij de afgelopen tien dagen uitsluitend in Oostenrijk hebben verbleven of in een land of gebied genoemd in bijlage A, moeten het bewijs leveren van een negatieve tests (PCR of antigeen), vaccinatie of herstel en aanwezig bij een controle. Als geen van de “3 G” kan worden gepresenteerd, moet onmiddellijk een test (PCR of antigeen) worden uitgevoerd, in ieder geval binnen 24 uur na binnenkomst. De kosten voor de test zijn voor uw eigen rekening. Het negatieve testresultaat moet bij een controle worden gepresenteerd. Het is niet nodig om in quarantaine te gaan.

De reiswaarschuwing (beveiligingsniveau 6) is ook voor deze landen geannuleerd en gewijzigd naar niveau 4 (hoog beveiligingsrisico)!

Inschrijving uit landen en gebieden die worden vermeld in bijlage B2 of andere landen die niet worden vermeld in bijlage A, B1 of B2:
Binnenkomst uit staten en gebieden van bijlage B2 of alle andere staten die niet in A of B1 of B2 zijn vermeld, is over het algemeen niet toegestaan.

Binnenkomst uit staten en gebieden vermeld in bijlage B1:
Bij binnenkomst uit of verblijf in de afgelopen tien dagen in de staten of gebieden die worden vermeld in bijlage B1:

Mensen die zijn gevaccineerd of hersteld, moeten geschikt bewijsmateriaal bij zich hebben en dit tijdens een controle overleggen. Er is geen quarantaine.
Mensen die niet zijn gevaccineerd of hersteld, moeten een bewijs van een test (PCR of antigeen) bij zich hebben en deze bij een controle presenteren. Als er geen bewijs kan worden geleverd, moet er onmiddellijk een test (PCR of antigeen) worden uitgevoerd, in ieder geval binnen 24 uur na binnenkomst. Bovendien moet onmiddellijk worden begonnen met een quarantaine van tien dagen. De quarantaine wordt geacht te zijn beëindigd wanneer een test (PCR of antigeen) op zijn vroegst op de vijfde dag na binnenkomst wordt uitgevoerd en het testresultaat negatief is. De kosten voor de test zijn voor uw eigen rekening. Het negatieve testresultaat moet bij een controle worden gepresenteerd.

Er zijn uitzonderingen voor:
Oostenrijkse staatsburgers, EU / EER-burgers en mensen die bij hen in hetzelfde huishouden wonen,
Zwitserse staatsburgers en mensen die bij hen in hetzelfde huishouden wonen,
Mensen met woon- of gewone verblijfplaats in EU / EER-landen of Andorra, Monaco, San Marino, het Vaticaan of Zwitserland en mensen die bij hen in hetzelfde huishouden wonen,
Buitenlanders, als ze een door Oostenrijk afgegeven visum D of een identiteitsbewijs met foto hebben in overeenstemming met sectie 5 van de wet op de officiële zetel,
Personen die het recht hebben om in Oostenrijk te verblijven op basis van een verblijfsvergunning, een verblijfstitel of documentatie van het verblijfsrecht op grond van de Settlement and Residence Act of de Asylum Act 2005,
Personen die een bevestiging van de aanvraag hebben in overeenstemming met artikel 18, lid 1, van de Overeenkomst inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, PB L nr. 29 van 31 januari 2020 p), functie,
Personeelsleden van diplomatieke of consulaire posten en personen die met hen in hetzelfde huishouden wonen,
Werknemers van internationale organisaties en mensen die bij hen in hetzelfde huishouden wonen,
humanitaire troepen,
Personen die in dienst zijn van een binnenlandse regionale autoriteit of een binnenlandse publiekrechtelijke vennootschap en wier standplaats in het buitenland is of wier diensten in het buitenland worden verricht, voor zover de activiteit van deze vennootschap in het buitenland in het belang is van de Republiek Oostenrijk,
Mensen die voor zakelijke doeleinden naar Duitsland komen,
een begeleider bij binnenkomst om medische redenen,
Mensen die naar Duitsland reizen om te beginnen of hun studie voort te zetten of om onderzoek te doen,
Mensen die komen deelnemen aan schoolactiviteiten,
Mensen die het land binnenkomen met het oog op het vervullen van een verplichte gerechtelijke of officiële taak, zoals het oproepen voor hoorzittingen.

In deze uitzonderlijke gevallen zijn de volgende regels van toepassing:

Virusvariantstaten
Voor personen die binnenkomen vanuit de staten of gebieden vermeld in bijlage B2 of die de afgelopen tien dagen in een van deze staten of gebieden hebben verbleven:

Als deelname is toegestaan, moet een negatief testresultaat van een moleculair biologische test (PCR-test) worden overlegd en, indien nodig, worden gepresenteerd. Let op, in deze gevallen is een antigeentest niet voldoende. Bovendien moet onmiddellijk worden begonnen met een quarantaine van tien dagen. De quarantaine wordt geacht te zijn beëindigd wanneer op zijn vroegst op de vijfde dag na binnenkomst een moleculair biologische test (PCR-test) wordt uitgevoerd en het testresultaat negatief is. De kosten voor de test zijn voor uw eigen rekening.

Oostenrijkse staatsburgers, EU / EER-burgers, Zwitserse burgers of mensen die hun woon- of gewone verblijfplaats in Oostenrijk hebben, kunnen de PCR-test ook alleen in Oostenrijk afleggen.

Er zijn uitzonderingen op de quarantaineverplichting voor bepaalde groepen mensen, maar niet voor professionele doeleinden (behalve voor professionele bezoeken aan internationale instellingen in overeenstemming met de Official Seat Act). Dit betekent dat de quarantaine met een gratis testmogelijkheid ook voor zakenreizen op de 5e dag moet worden gestart.

Andere staten
Voor personen die vanuit andere landen mogen reizen - d.w.z. niet uit landen vermeld in bijlage A, B1 of B2:

In deze gevallen gelden dezelfde regels als voor binnenkomst uit landen vermeld in bijlage B1 (vaccinatie of herstel of test met quarantaine).

In sommige van deze gevallen zijn er echter uitzonderingen op de quarantaineverplichting (bv. Binnenkomst voor professionele doeleinden, begeleider bij binnenkomst om medische redenen, ...). In deze gevallen hoeft slechts één van de "3 G" te worden ingediend. Als er geen test kan worden gepresenteerd, moet een quarantaine van tien dagen worden gestart. Als een gedurende deze tijd uitgevoerde test (PCR of antigeen) negatief is, kan de quarantaine vóór de 5 dagen worden beëindigd.

kinderen
Voor kinderen tot tien jaar gelden bij binnenkomst dezelfde voorwaarden en juridische gevolgen, met uitzondering van de testplicht, als voor de volwassene onder wiens toezicht de kinderen reizen. Indien de quarantaine van de volwassene onder wiens toezicht de kinderen reizen wordt geacht te zijn beëindigd, wordt ook de quarantaine van de kinderen geacht te zijn beëindigd.
Als minderjarigen tussen de 10 en 18 jaar zonder vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat worden vergezeld door volwassenen die reizen met een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat, moeten ze reizen vanuit staten en gebieden die niet in bijlage B2 staan ​​vermeld. bewijs van een negatieve test bij binnenkomst en om deze te presenteren in geval van een controle. Als er geen bewijs kan worden geleverd, moet er onmiddellijk een test (PCR of antigeen) worden uitgevoerd, in ieder geval binnen 24 uur na binnenkomst.
Bij binnenkomst vanuit landen en gebieden van bijlage B2 zijn de voorschriften dienovereenkomstig van toepassing. De kosten voor de test zijn voor uw eigen rekening. Het negatieve testresultaat moet bij een controle worden gepresenteerd.

De regeling is in eerste instantie geldig tot 30 juni 2021. Aangenomen mag worden dat de staten en gebieden die in de bijlagen worden vermeld, kunnen veranderen als de epidemiologische situatie verandert.

Gevaar:
Voor personen die zich al in deze staat of gebied bevonden op het moment dat een staat of gebied werd opgenomen in bijlage B1, kan op elk moment na binnenkomst een test (PCR of antigeen) worden uitgevoerd. De quarantaine kan onmiddellijk worden beëindigd als het testresultaat negatief is.


COVID-19 Openingsverordening - Regelgeving voor toerisme in Oostenrijk
(Bijgewerkt 29-05-2021)

Na bijna 7 maanden continu verbod op toerisme in Oostenrijk, werd vorige week de nieuwe COVID-19 openingsverordening gepresenteerd. Deze verordening treedt in werking op 19 mei 2021 en voorziet tot en met 30 juni 2021 in de volgende bepalingen.

In veel toeristische gebieden zal in de toekomst alleen toegang worden verleend aan mensen die zijn ingeënt, getest of hersteld (3G-regel). Dat betekent:

Getest
Negatieve PCR-tests (maximaal 72 uur oud)
Antigeentesten (maximaal 48 uur oud)
Antigeen-zelftests met digitale oplossing (maximaal 24 uur oud)
Bij uitzondering een antigeen-zelftest onder toezicht van de exploitant van een vaste inrichting of een door hem gemachtigde persoon ter plaatse: deze test is enkel van toepassing op dit ene bezoek aan de vaste inrichting. De test moet onmiddellijk voor of na het betreden van de operatielocatie worden uitgevoerd.
Voor kinderen moeten schooltesten worden erkend als instaptoetsen.

Hersteld
Een medische bevestiging van een infectie met SARS-CoV-2 die de afgelopen zes maanden is overleefd, wat is bevestigd door moleculaire biologie.
Bewijs volgens Sectie 4, Paragraaf 18 van de EpiG of een kennisgeving van scheiding, indien dit is afgegeven voor een persoon die in de laatste zes maanden voor de geplande test aantoonbaar ziek was met SARS-CoV-2.
Bewijs van neutraliserende antilichamen die niet ouder mogen zijn dan drie maanden.

Gevaccineerd
Bewijs van een eerste vaccinatie vanaf de 22ste dag na de eerste vaccinatie, waarbij deze niet ouder mag zijn dan 3 maanden, of
Tweede vaccinatie, waarbij de eerste vaccinatie niet ouder mag zijn dan negen maanden, of
Vaccinatie vanaf de 22ste dag na vaccinatie bij vaccins waarvoor slechts één vaccinatie is voorzien, waarbij deze niet ouder mag zijn dan 9 maanden, of
Vaccinatie als het niet meer dan 9 maanden geleden was en als er 21 dagen voor vaccinatie een positieve PCR-test was of als er vóór vaccinatie aanwijzingen waren voor neutraliserende antilichamen.

Hier is een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

Gastronomie

Sinds 19 mei

Gastengroepen van maximaal 4 volwassenen binnen
tot 10 volwassenen buiten (+ bijbehorende kinderen)
Minimale afstand van 2 meter
Medewerker: 1 toets per week
Avondklok: 22:00 uur

Vanaf 10 juni

Gastengroepen van maximaal 8 volwassenen binnen
tot 16 volwassenen buiten (+ bijbehorende kinderen)
Minimale afstand van 1 meter
Medewerker: 3G regel (hersteld/ingeënt/getest)
Avondklok: middernacht

Handel

Sinds 19 mei

20 m² per klant

Vanaf 10 juni

10 m² per klant

Vrije tijd & sport

Sinds 19 mei

20 m² per gast

Vanaf 10 juni

10 m² per gast
Muziekrepetities in zowel amateur- als professionele groepen (3G-regel, zonder afstand of m²-regels)

Cultuur & Evenementen

Sinds 19 mei

Toegewezen zitplaatsen: buiten: max. 3.000 personen
binnen max. 1.500 personen
Max. 50% zitplaatsen

Vanaf 10 juni

Toegewezen zitplaatsen: Buiten: max. 3.000 personen
binnen max. 1.500 personen
max. 75% zitplaatsen

Busreizen & carpoolen

Sinds 19 mei

Max. 50% zitplaatsen
FFP2-masker

Vanaf 10 juni

Coaches met 100% capaciteit onder 3G-regel (hersteld / gevaccineerd / getest)
FFP2-masker voor carpools met meer dan 8 personen (analoog aan de contactbeperkingen)

Contactbeperkingen

Sinds 19 mei

Bijeenkomst van max. 4 volwassenen binnen
max. 10 volwassenen buiten (plus bijbehorende kinderen)

Vanaf 10 juni

Bijeenkomst van max. 8 volwassenen binnen
max. 16 volwassenen buiten (plus bijbehorende kinderen)

Binnenkomst

Sinds 19 mei

Alleen toegang volgens de 3G-regel (getest / hersteld / gevaccineerd)
Quarantaineverplichting volgens de ECDC-lijst

Vanaf 10 juni

Alleen toegang volgens de 3G-regel (getest / hersteld / gevaccineerd)
Quarantaineplicht analoog aan de RKI-lijst
Pre-travel klaring alleen voor gebieden met hoge incidentie en virusvarianten of voor toegang zonder 3G

Verdere wijzigingen gepland vanaf 1 juli

3G-regel blijft van kracht

FFP2-maskervereiste waar geen 3G-regelgeving van toepassing is (openbaar vervoer, supermarkt, etc.)

Gastronomie:
geen beperkingen meer
Nachtgastronomie in de loop van de zomer weer mogelijk

Evenementen:
geen restricties meer (ook qua gastronomie)
Meldingsplicht vanaf 100 personen
Autorisatie vereist vanaf 500 personen


Heeft u via ons een accommodatie gereserveerd en voelt u zich niet prettig bij de situatie of wellicht heeft u vragen? Bel ons gerust!
In deze onzekere tijden denken wij nog actiever met u mee over passende oplossingen. Wij zijn bereikbaar op +43 (0) 664 8613547 of via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk ook onze pagina: Veel gestelde vragen

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij u hier uiteraard van op de hoogte brengen.

Zonnige groet vanuit het Zillertal,

Matthijs Oosterom
Directeur Zillertal-reisen.com

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief